Ulaz za korisnike
Obnova fasade

Obnova fasade

S obnovom fasade se mogu izbrisati tragovi vremena na kući, fasada sjaji novim sjajem. Ako želite obnoviti fasadu, tada je to idealno vrijeme, da se pokraj optike obnovi i izolacija fasade. Fasaderi se sve više obučavaju ispravnom radu i pravilnoj obnovi fasade. Ponuda je velika. Obnovom vaše fasade s vremenom ste na dobiti.

Prvi korak pri obnovi fasade: Provjera stanja i eliminacija štete

Ako je fasada od žbuke došla u godine i ako je postala neugledna, tada je krajnje vrijeme za obnovu fasade. No, prije nego što se vlasnici kuće bace na traženje nove žbuke i nove boje, trebala bi se fasada temeljito pregledati. Prvi i najvažniji korak pri obnovi fasade je provjera podloge. Ima li pukotina i procjepa, vlažnih mjesta? Takva oštećenja se moraju najprije eliminirati.

Ne radi se samo o izgledu

Obnova fasade – svejedno da li se radi o ožbukanoj fasadi ili obješenoj, ventilacijskoj kontrukciji fasade s presvlakom – najbolje je vrijeme da se razmišlja o toplinskoj izolaciji kuće. Ako se žbuka ili boja trebaju osvježiti ili ako se presvlaka fasade treba obnoviti, može se prilika istovremeno iskoristiti i za izolaciju fasade, jer je okvir tako i onako ovdje. Ovo preporuča i Pravilnik o uštedi energije: Ako se treba promijeniti više od deset posto fasade ili ako se treba obnoviti žbuka, mora se istodobno provjeriti i toplinska zaštita te bi se u određenim okolnostima trebala postaviti izolacija fasade.

Presvlaka fasade

Slobodan izbor u presvlaci – od drva, metala sve do stakla – omogućuje obješena ventilacijska fasada.Pri zidnoj konstrukciji od dvije ljuske mogu se s ciglama napravit zanimljivi naglasci.

Obješena, ventilacijska fasada: slobodan izbor pri presvlaci

Ako se konstruktivno radi o obješenoj, ventilacijskoj fasadi, vlasnici kuće imaju slobodan izbor u presvlaci. Individualni dizajn fasade omogućuju materijali za presvlaku fasade kao drvo, plastika ili metal, staklo, cigle, gline – ili cementne ploče, koje se postavljaju na donju konstrukciju od drva ili aluminija. Najnoviji razvoj je takozvana kolektor fasada. Pritom se solarni kolektori pričvršćuju na donju konstrukciju. Ove energetske fasade- dakle kombinacija fasade i fotonaponskih sustava – su još jedan korak u smjeru energetske samodostatne kuće.

Zid s dvije ljuske: visoke kvalitete i trajan

Pogotovo u sjevernim dijelovima Europe su rasprostranjene zidne konstrukcije s dvije ljuske. Ovakva premazana fasada (kao tradicionalni zid od cigla s dvije ljuske) štiti kuću učinkovito od vjetra i vremena. Za vanjsku ljusku zida – vidljivi zid – dolaze na korištenje takozvani premazi ili cigle. To uključuje i poznate klinkere. Zid s dvije ljuske je jedan od najkvalitetnijih i najskupljih konstrukcija fasade. Za ovo ne dolaze skoro nikakvi troškovi za održavanje te fasada ima dugi vijek trajanja. Tek nakon 40 do 50 godina se trebaju popraviti eventualno fuge.

Ako je fasada od žbuke došla u godine i ako je postala neugledna, tada je krajnje vrijeme za obnovu fasade. No, prije nego što se vlasnici kuće bace na traženje nove žbuke i nove boje, trebala bi se fasada temeljito pregledati. Prvi i najvažniji korak pri obnovi fasade je provjera podloge. Ima li pukotina i procjepa, vlažnih mjesta? Takva oštećenja se moraju najprije eliminirati.

Cijene obnove fasade po kvadratu ovisi o više faktora; vrsti i debljini izolacijskog sloja, vrsti fasadne obloge, cijeni rada fasadera, veličini objekta na kojem se vrši obnova fasade. Preporka je da se kod ponuđača građevnih materijala zatraži kompletan toplinski fasadni sustav koje većina proizvođača nudi u kompletu a ujedno je i ispitan i certificiran. Na taj način ćete dobiti optimum cijene i zagaranitrane kvalitete materijala. Samo morate uzeti certificiranog i izučenog fasadera, koji zna raditi sa fasadnim sustavom, kojeg ste u planu ugraditi. I tome se može doskočiti na način da proizvođača fasadnih sustava upitate za dobre fasadere. Inače proizvođači fasadnih sistema često rade školovanja fasadera, kako nebi na tržištu njihov sustav nebi ugrozili priučeni fasaderi koji smatraju de je to svejedno - isto.