Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije

Sve veće potrebe čovječanstva za električnom energijom uz istodobno smanjivanje svjetskih rezervi fosilnih goriva i svijest o potrebi očuvanja prirodnog okoliša usmjerilo je razvoj energetike prema obnovljivim izvorima energije.

Postotak uporabe ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora energije još je uvijek na globalnoj skali zanemariv tako da ekološki problemi kao posljedica pretjerane uporabe fosilnih goriva zaslužuju posebnu pažnju ne samo s energetskog gledišta, već svakako i s onog ekološkog. Različiti izvori energije imaju različite utjecaje na okoliš u kojemu se ti izvori energije proizvode, transportiraju ili koriste.

Površinski ozon nastaje kad na ustajalom zraku i pri sunčanom vremenu dušikov oksid reagira s hlapljivim organskim spojevima. Dušikov oksid na površini obično nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva, a hlapljivi organski spojevi nastaju iz dima od goriva, raznih otapala i sličnog.

Površinski ozon može upaliti dišne putove i smanjiti radni kapacitet pluća, izazvati draženje očiju i nosa, te općenito smanjiti sposobnosti ljudi prilikom obavljanja uobičajenih poslova. Površinski je ozon samo jedan u nizu problema koji su povezani s energijom, a opis ostalih učinaka pojedinih izvora energije na okoliš dan je u nastavku.

Fosilna goriva – ova vrsta goriva ima daleko najveći negativni utjecaj na okoliš. Sagorijevanjem se fosilnih goriva u atmosferu ispuštaju ogromne količine ugljika koji se milijunima godina taložio te onda bio prekriven slojevima stijena i zemlje. Taj isti ugljik u atmosferi sad tvori ugljični dioksid koji je staklenički plin i time znatno utječe na temperature na Zemlji.

Postotak uporabe ekološki prihvatljivih obnovljivih izvora energije još je uvijek na globalnoj skali zanemariv tako da ekološki problemi kao posljedica pretjerane uporabe fosilnih goriva zaslužuju posebnu pozornost

Bioenergija (biogoriva) – biogoriva (biomasa, bioplin,…) stvaraju iste probleme kao i fosilna goriva, ali budući da se proizvodnjom biogoriva zatvara ugljični ciklus, biogoriva su manje štetna od fosilnih goriva. Zatvaranje ugljičnog ciklusa znači da biljke koje se koriste za proizvodnju biogoriva prilikom rasta uzimaju iz atmosfere određene količine ugljika koji se kasnije vraća u atmosferu izgaranjem tih biogoriva. Kod fosilnih goriva taj krug nije zatvoren, tj. ugljik se samo ispušta u atmosferu, dok je kod biogoriva i biomase on čak pozitivan, odnosno na strani prirode.

Solarna energija – iako energija Sunca ima ogroman potencijal, zbog male iskoristivosti bilo bi potrebno prekriti velike površine da se dobije imalo ozbiljnija količina iskoristive energije. Takvo je rješenje ekološki prihvatljivo samo u područjima u kojima nema vegetacije, tj. u pustinjama, a u „zelenim“ bi područjima stvorilo prevelik negativan učinak na okoliš. Instaliranje solarnih kolektora ili solarnih ćelija na krovovima kuća gotovo da nema negativnog učinka na okoliš.

Energija vjetra – sama proizvodnja energije vjetra nema ozbiljnijeg negativnog učinka na okoliš. Gledano s ekološkog stajališta, jedina ozbiljnija zamjerka vjetroelektranama je negativan utjecaj na ptičju populaciju, tj. elise vjetrenjača ubijaju ptice, no njihov je broj izuzetno malen. Primjerice, jedan poslovni neboder „ubije“ više ptica nego li sve vjetroelektrane koje će biti izgrađene u Hrvatskoj. Kao manje zamjerke vjetroelektranama navodi se vizualno zagađivanje okoliša, uništavanje netaknute prirode gradnjom pristupnih cesta do lokacija i generiranje zvuka niske frekvencije koji negativno utječe na zdravlje ljudi (ometa spavanje, izaziva glavobolju, može izazvati anksioznost).

Energija vode – iskorištavanjem energije vode ne stvara se nikakvo zagađenje okoliša, ali sami infrastrukturni objekti mogu znatno utjecati na okoliš. Tako se gradnjom velikih brana poplavljuju velike površine i dižu razine podzemnih voda, a to može promijeniti cijeli lokalni biosustav. Dodatni je problem presijecanje prirodnih tokova vode i time presijecanje ruta kretanja pojedinih vodenih životinja.
 
Nuklearna energija – sama proizvodnja energije u nuklearnim elektranama iznimno je čist proces. Nema stakleničkih plinova ili drugih zagađenja, jedno dolazi do zagrijavanja vode koja se koristi za hlađenje reaktora, pa to može utjecati na biosustave. Najveći je problem kod nuklearnih elektrana upotrijebljeno gorivo koje je izuzetno radioaktivno i mora biti pohranjeno više stotina godina u posebnim skladištima pod zemljom.

Geotermalna energija – iskorištavanjem geotermalne energije ne dolazi do zagađenja okoliša. Kao i kod ostalih obnovljivih izvora energije, za iskorištavanje geotermalne energije treba izgraditi infrastrukturne objekte, no utjecaj tih objekata na okoliš je zanemariv, ako se gleda količina proizvedene energije.

Članci

Još članaka ...