Ulaz za korisnike

Obrada otpadnih voda

Obrada otpadnih voda

Pod pojmom tehnologija otpadne vode podrazumijevamo tehnologiju koja se bavi rukovanjem otpadnih voda i oborinskim vodama. To uključuje prikupljanje otpadnih voda, ispuštanje otpadnih voda, tretman otpadnih voda i sanitarije. Tehnologija otpadne vode je u urbanom dijelu upravljanja vodama dio građevinskog inženjerstva.

Tehnologija otpadnih voda uključuje i transport i čišćenje otpadnih voda ali i mjerno-regulacijske tehnike. Isto tako je i tehnika za dobivanje energije dio tehnike otpadnih voda. Proces tehnike otpadnih voda se ne može svrstati ni u industrijsko niti u tehnološko područje. Danas postoje mnoge različite tehnike za čišćenje otpadnih voda. To uključuje mehaničke tehnike kao što su bazen od pijeska, biološki proces kao što je živo blato ali i kemijske tehnike sa fosfatom kao što je korištenje membranskog filtera.

Otpadne vode i kišnica odlaze iz kućanstva, komercijalnih ili industrijskih poduzeća u javnu kanalizaciju. Pritom je važno da se štetne tvari, posebice iz industrije, pouzdano zadržavaju. Isto tako je potrebno spriječiti i zaostatak od strukturnog oštećenja ili vrlo velike količine oborina te sustav za odvod mora biti ispravan. Stoga postoje različiti sustavi i armature. Foto: derstandard.at