Ulaz za korisnike

Odvoz građeviskog otpada sortiranje i odlaganje

Odvoz građeviskog otpada sortiranje i odlaganje

Pod pojmom odlaganje u građevinarstvu podrazumijevamo eliminaciju otpada tijekom građevinskih radova, dakle, građevinski otpad ili obnovu ili renovaciju građevinskih ruševina. Kod odlaganja građevinskog otpada u zgradama, postoje građevinske jame za čišćenje. Ovdje se gruba nečistoća kao što je šuta, uklanja za vrijeme građenja. Dok se s druge strane fina nečistoća uklanja tek nakon završetka izgradnje ili obnove.

Građevinsko čišćenje i odlaganje se također podrazumijevaju pod čišćenja na završetku gradnje kako bi sobe nakon čišćenja mogle biti u mogućnosti za useljenje.

Kod odlaganja šute se obično stavlja veliki naglasak na pažljivo odvajanje pojedinog materijala. Budući da je zgrada nakon završetka rada odlaganja spremna za useljenje, ovi radovi su vrlo važno te se moraju stručno i pažljivo provoditi.