Ulaz za korisnike

Okvirne skele

Okvirne skele

S okvirnim skelama započinje razdoblje sistematizacije u području skela. Konzolne cijevne skele su se odlikovale mnogostruko uporabljivim dijelovima, koji su bili ovisni o sistemu, sada su sistemske mjere odlučujuće i u pogledu konkurentnosti. Različiti proizvođači birali su različite osne dimenzije u svojim pojedinačnim sistemima. Osne dimenzije se normalno kreću od 2,50 do 3,00 m u dužinu i uvijek 2,00 m u visinu.
Princip se sastoji od elemenata:

- vertikalni okvir
- horizontalni okvir s oblogom
- dijagonala
- i zaštitna ograda

Svi pojedinačni dijelovi se utiču jedan u drugi prema prilagođenim dimenzijama, kao kod modularnog sistema, vijci uopće nisu potrebni.
Danas se kod konstrukcije skela više ne može odreći okvirne skele zbog njenih ekonomskih ali i sigurnosno-tehničkih prednosti Većina fasadnih skela se danas izrađuje upravo u toj formi. Zbog sigurnosti primjene i logike pri montaži, koja isključuje mogućnost greške, okvirna skela je najprimjenjenija vrsta skele ne samo u području profesionalne montaže skela već i kod obrtničkih radova.

Sistemska primjena vodi ka

- uštede u cijeni rada
- optimiranju

skladištenja i transporta te tako i •brzoj amortizaciji investicije zvane skela, koja je konstruirana i proizvedena za dugo vrijeme uporabe i grubu svakodnevicu na gradilištu.

Uputa: Kod montaže skele teba voditi računa o tome da su dijagonale i sidrenje postavljene prema građevini kako je propisano. Do pada skele dolazi uvijek samo zato što zakaže ukruta u horizontalnom smjeru ( paralelno ili okomito prema građevini).Foto: Peri