Ulaz za korisnike

Oplata

Oplata

Oplata je tehnološka konstrukcija, sredstvo rada, koje betonskoj konstrukciji daje trajni oblik i površinski izgled. Oplate su privremene konstrukcije u koje se izlijeva svježa betonska mješavina i u kojima se obavlja proces očvršćivanja. Materijali oplatnih sklopova u proizvodnji se troše, ali ne ulaze u sastav novog proizvoda.

Među suvremenim građevinama gotovo da nema građevine od bilo kojeg materijala u kojoj beton nije prisutan u dijelu ili cijeloj konstrukciji. Betonske se konstrukcije oplatama oblikuju u zidove, stupove, ploče i grede.
 
Ne postoji najbolja oplata, već samo najbolje rješenje za svaki pojedini slučaj. Izbor vrste oplate i postupka rada ovisi o mnogim čimbenicima : 

• količini betonskih konstrukcija za koje je potrebno izraditi oplate na građevini ili gradilištu
• obliku i vrsti konstrukcije po visini i prostoru
• zahtjevima za vidljivim površinama konstrukcija
• tržišnim cijenama oplaćivanja
• tržišnim cijenama rada ljudi
• raspoloživim strojevima
• raspoloživom vremenu za izvođenje radova
• raspoloživim sredstvima za nabavku oplatnih sustava
• raspoloživom broju obučenih djelatnika za rad s oplatama
• klimatskim i drugim uvjetima okoliša gradilišta

Što se tiče same cijene armirano-betonske konstrukcije, ovisno o složenosti i veličini presjeka
elementa, oplata sudjeluje od 20 do 40%.

Oblik, točnost svakog elementa u svim prostornim veličinama i površinski izgled izravan su
odraz vrste i kvalitete primijenjenih oplata. Tehničkim rješenjima oplatnih sklopova omogućuje se
da očvrsnuta betonska konstrukcija postupno i mirno preuzme opterećenja za koje je izrađena.
 
Zahtjevi koje moraju ispunjavati elementi oplata su :

• da prihvate i prenesu opterećenje od svježeg betona
• da je ploha koja je u dodiru sa svježim betonom nepropusna
• da su svi materijali od kojih su izrađeni elementi oplata vodootporni, što znači da pod utjecajem vode i vlage ne mijenjaju fizička svojstva
• rješenje oplatnih sklopova moraju omogućiti točno namještanje pri postavljanju i dovođenju u projektirani položaj
• elementi i sklopovi moraju biti prilagodljivi i omogućiti izradu različitih oblika i dimenzija betonskih konstrukcija
• rješenja povezivanja, sklapanja i skidanja oplatnih sklopova trebaju omogućiti laganu manipulaciju uz mali utrošak ljudskog rada

Za betonske konstrukcije potrebno je izraditi velike površine oplata. Kod prosječno složene građevine za jedan prostorni metar betonske konstrukcije potrebno je izraditi 8 do 15m oplatnih  površina, a kod tankostjenih složenih konstrukcija i do 20m oplata po m betona.

Za izradu oplata potreban je umni i fizički ljudski rad. Tehničkim rješenjima oplatnih sklopova utrošak ljudskog rada se može smanjiti, ali nikako ne i izbjeći. Oplate mogu raditi samo obučeni radnici, tesari, koji poznaju osnove postavke prijenosa opterećenja betonskih konstrukcija.

Neuspješno izveden dio betonske konstrukcije mora se ukloniti razaranjem materijala uz zastoj svih radova, što je uzrok velikih neželjenih dopunskih troškova. Velike potrebe za stambenim prostorom u drugoj polovici 20. stoljeća doprinijele su razvoju niza novih metoda građenja kojima su ciljevi bili da se gradnja ubrza i pojeftini.

Posljednjih 30 godina zapaža se sve masovnija primjena tehnologije lijevanog betona u izgradnji stambenih objekata, uz napomenu da je to omogućilo i znatni razvoj tehnologije za proizvodnju izolacijskih materijala raznih vrsta i namjena.

U tradicionalnoj gradnji gdje prevladavaju neobrađene drvene oplate koje se uvijek ponovno kroje za svako betoniranje nije se moglo ići dalje naprijed u pogledu brzine i cijena, jer je deficitarnost i skupoća drvene građe, te sporost pri obradi oplata potiskivana suvremenijim tehnologijama građenja. Današnje drvene oplate se rade od prefabriciranih ploča koje se nakon stvrdnjavanja betona lako demontiraju, te im je trajnost velika.

Pored unapređenih drvenih oplata koje su ojačane ili presvučene novim materijalima pojavile su se u upotrebi i našle znatnu primjenu oplate u cijelosti napravljene od metala, uglavnom čelika raznih kvaliteta. Također je pogodna kombinacija drveno-čeličnih oplata gdje kostur, nosivi dio koji čini  čelični skelet, a samu presvlaku šperploča, ali znatno bolje kvalitete (vodootporna, čvršća). Racionalizacijom upravo na radovima oplaćivanja može se postići znatna ušteda. Suvremeni sustavi za oplaćivanje sve se više orijentiraju na oplaćivanje kao montažni proces, s  čim je poboljšana i tehnička sigurnost i zaštita na radu.

Danas se suvremene oplate uglavnom rade za višestruku uporabu i to od čelika, čeličnog skeleta i drvenog omotača, drvenih rešetki, drvenog omotača i čeličnih ( pocinčanih ) veza.Trendovi razvoja danas se na drvenim oplatama sa čeličnim vezama vrlo često i zgodno kombiniraju na drvenim elementima sa kojima čine cjelinu.

Prednosti elemenata oplata napravljenih od čelika su:
• vrlo dobra preciznost izrade
• ravne površine
• dug vijek trajanja ( veći broj uporaba ) Nedostaci istih su :
• loša ( slaba ) prilagodljivost raznih elemenata konstrukcije (slaba fleksibilnost)
• loša toplinska zaštita ( velika toplinska provodljivost )

Iz velikog broja danas razrađenih, usavršenih i standardiziranih sistema oplaćivanja oplate možemo u grubo podijeliti na:
• univerzalne oplate
• posebne ( specijalne ) vrste oplata

Specijalne ( posebne ) oplate mogu se podijeliti na :
- Velikoplošne oplate– služe za odvojeno izvođenje zidova i ploča
- Tunelske (prostorne) oplate – služe za istovremeno izvođenje ploča i zidova
- Oplate za zidove (ravne i zakrivljene)– raznih visina i nagiba naročito u upotrebi pri izvođenju inženjerskih konstrukcija
- Klizne oplate – pogodne za izvođenje vertikalnih zidova i tornjeva (dimnjaka)
- Pneumatske oplate –pogodne za oplaćivanje otvora i prijelaza, propusta sa dvostrukom zakrivljenošću i većim brojem ponavljanja (kanalizacije), pokrovski radovi

Velikoplošne oplate sastoje se od dva bitna elementa :
• Plohe (plašta) za oplaćivanje sa neophodnim ukrućenjima
• Kostura oplate (skelet, nosači, podupirači).

Pred konstruktorom oplate stoje mnogi zahtjevi koje treba riješiti, kao :
- sigurno nanošenje svih opterećenja za vrijeme ugradnje betona i transporta preko oplate,
- visoka krutost ( stabilnost forme, oblika ) oplate,
- zvođenje ravnih i reljefnih vidnih površina sa velikom preciznošću,
- veliki broj korištenja oplata,
- jednostavna i brza montaže te demontaža,
- sigurna i bezopasna montaža, demontaža i rad na betoniranju i transport betona,
- što raznovrsnija upotreba elemenata oplate za razne elemente, tj. fleksibilnost

Svi ovi zahtjevi danas se u manjoj ili većoj mjeri ispunjavaju i od stupnja ispunjenja istih ovisi kvaliteta promatranog sustava oplate.

Velikoplošne oplate za izvođenje zgrada dijele se na :
• oplate za zidove
• oplate za ploče

Funkcija oplata za zidove je proizvodnja ( izvođenje ) zidova u projektiranom obliku sa zahtijevanom točnošću i preuzimanje ( prenošenje ) opterećenja od pritiska svježeg betona. Velikoplošne oplate za zidove sastoje se od plašta sa ukrućenjima i nosača oplate. Kao materijal za izradu plašta koristi se najčešće šperploča ( vodootporna ili plastificirana ) ili
čelični lim.

Utrošak rada potrebnog za ugradnju betona ovisi o tehnološkim pokazateljima svježeg betona kao što su:
• v/c faktor,
• obradljivost,
• krupnoća zrna,
• oblik zrna i drugi

Autor teksta: Bela Kovač, Petar Brana, Držislav Vidaković

Foto: Peri GmbH Schalung Gerüst Engineering