Ulaz za korisnike

Peći na drva

Peći na drva

Ukoliko imate otvoreni kamin vodite računa o tome da ne palite krute energente u ložištu zapaljivim tekućinama.
 
Pokretna ložišta dakle plinske ili peći na ulje na kotačima postavite tako da bočno imaju najmanje 1 metar i po visini najmanje 2 metra razmaka od zapaljivih materijala ili nezaštićenih građevinskih elemenata montiranih od lako zapaljivih supstanci.

Prilikom korištenja Vašeg kamina vodite računa o okruženju sigurnom od požara. Ispred kamina ne stavljajte tepihe ili drvo! Očišćeni pepeo može izazvati požar i nakon 24 sata. Prije nego bacite pepeo u kontejner za otpad pustite da se ohladi u kanti ili kutiji otpornoj na požar. Nikada nemojte bacati vreli pepeo u zapaljive kontejnere ili kante za smeće, naročito ne one plastične.

Prije početka sezone grijanje dimnjačar mora provjeriti ložišta i kamin te prema potrebi izvršiti remont. Također provjerite i sustav centralnog grijanja kako bi izbjegli opasnosti izazvane defektnim uređajima te ih koristite isključivo prema uputama i propisima proizvođača. Još tople peći na ulje u sobi nemojte ponovno uključivati dok se potpuno ne ohlade. U protivnom prijeti opasnost od eksplozije. Nove količine ulja nalijte tek kada se peć potpuno ohladila.

Šibice, plinska kuhala i i druge male aparate s otvorenim plamenom ili svjetlošću ne smiju se koristiti u prostorijama (drvene konstrukcije, potkrovlje) u kojima se skladište, proizvode ili obrađuju zapaljivi ili eksplozivni materijali. Spremite u podrum ili ostavu samo male količine zapaljivih tekućina kao što su špirit ili benzin. Količina od jednog litra ne smije se prekoračiti. Ukoliko želite zapaliti svijeće vodite računa o tome da stoje u svijećnjacima s posudicom izrađenom od nezapaljivog materijala te na sigurnoj udaljenosti od zapaljivih materijala ili primjerice zavjesa, dekoracija i drveta. Foto: www.bullerjan.com