Ulaz za korisnike

Pločnici

Pločnici

Kod pločnika od prirodnog kamena razlikujemo velike pločnike, male pločnike i mozaik pločnike. Kao veliki pločnici označavaju se općenito pločnici dimenzija preko 10 cm x 10 cm x 10 cm, neovisno o spoju i materijalu.

Prema „odredbama pojmova“ u cestogradnji veliki pločnici koriste se kao pločnici od prirodnog kamena kvadratne ili pravokutne čeone površine i visine od 13 do 16 cm. Ukoliko su ceste popločane onda su to uglavnom veliki pločnici, vrlo rijetko se koriste mali pločnici. Popločavanje malim pločnicima traje jako dugo i zato je iznimno skupo. U Hrvatskoj se još uvijek mogu naći ceste kilometrima popločane malim pločnicima. Međutim kod ulaza, prometnih otoka ili reprezentativnih trgova mali pločnici se i dalje rado upotrebljavaju. Mozaik pločnici primjenjuju se za umjetničke radove popločavanja.

U međuvremenu uvedena je i europska norma DIN EN 1342. Ona definira pločnike kao“ male kvadrate od prirodnog kamena nominalnih dimenzija između 50 mm i 300 mm te dimenzijama površina koje ne smiju prijeći dvostruku debljinu pločnika. Najmanja nominalna debljina (najmanja nominalna visina) iznosi 50 mm.“ Norma ne poznaje više tri veličine, veliki, mali i mozaik pločnik. Kao i kod Din norme dimenzije pločnika mogu imati neznatna odstupanja. Pri tome se razlikuju neobrađeni i obrađeni pločnici odnosno površine pločnika. Osim toga postoje i dvije klase T1 i T2 koje opisuju odstupanja od nominalne debljine te dvije klase postojanosti na mraz F0 i F1. Klasa F0 ne sadrži zahtjeve u pogledu izmjene mraza-rose, klasa F1 međutim mora biti postojana na tu izmjenu mraz-rosa.

Među klasične monolitne dekorativne pločnike ubrajamo

• kameni mozaik • teraco • poseban oblik betonskog pločnika s odabranom mješavinom agregata, cementa, vode i boja; može se izlijevati i na licu mjesta u oblike betonskih ploča ili izraditi po narudžbi, sa posebnim dimenzijama i oblicima; • betonski pločnik s ispranom površinom ili »kulir« beton • betonski pločnik s ugrađenim šljunkom ili drugim građevinskim materijalom • Betonski pločnici izglađene površine • Betonaski pločnici s brušenim, poliranim ili ispranim površinama • Betonski pločnici s utiskivanim, pjeskarenim, jetkanim ili graviranim površinama