Ulaz za korisnike

Podopolagači

Podopolagači

Podopolagači postavljaju podne obloge u stambenim i poslovnim područjima kao i u industrijskim halama i javnim zgradama, kao što su škole i bolnice.

Ovisno o željama kupca i upotrebi podova rade sa materijalima, kao što su tepisi, linoleum, PVC, pluto, laminat ili gotovi parketi. Podovi moraju biti ravni i otporni na gaženje, pod mora prvo biti izglađen i mora se stvrdnuti. Elastične obloge od plastičnih ploča se moraju toplinski ili kemijski zavariti ili zaliti.

Kako bi se kupci u prostorijama ugodno osjećali, podopolagači/ce moraju imati smisao za boje i oblike, jer oni pružaju ugodnu klimu u prostoru ili prigušene korake. Podopolagači cijene za svoj posao će formirati u ovisnosti o količini posla koji treba napraviti, vrsti materijala sa kojim radi i podlogi na kojoj će raditi.

Prilikom traženja podopolagača i ponude obavezno se raspitajte o podopolagaču i njegovim referencama, preporuka dobrog prijatelja vam može biti od velike pomoći.

Cijene podopolagačkih radova podopolagača

Broj

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos

1.1.1

Izvedba izravnavajućeg sloja masom za izravnanje 3 mm debljine, uz primjenu odgovarajućeg predpremaza, na čvrstom, očišćenom i suhom cementnom estrihu. Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

60,00

60,00 kn

1.1.2

Polaganje PVC podne obloge na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu je uključeno ljepilo, a PVC podna obloga je u režiji investitora.

m2

1,00

50,00

50,00 kn

1.1.3

Postava elastične podne obloge od linoleuma ljepljenjem. U cijenu je uključeno ljepilo i rad, a linoleum je u režiji investitora.

m2

1,00

38,00

38,00 kn

1.1.4

Izvedba obojenog dvokomponentnog samonivelirajućeg poliuretanskog poda, debljine sloja 1.6 mm na pripremljenu podlogu. Izvedba poda uključuje 3 faze rada: impregniranje podloge, izlijevanje mase i posipavanje listića te završno lakiranje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

0,00

0,00 kn

1.1.5

Polaganje tapisona na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu su uključeni ljepilo i rad, a tapison je u režiji investitora.

m2

1,00

44,00

44,00 kn

1.1.6

Polaganje gume debljine 3 mm na pripremljenu podlogu ljepljenjem. U cijenu su uključeni ljepilo i rad, a guma je u režiji investitora.

m2

1,00

0,00

0,00 kn

1.1.7

Postavljanje drvenog sokla visine 10 cm. U cijenu je uključen samo rad, a lajsne su u režiji investitora.

m1

1,00

15,00

15,00 kn

1.1.8

Postavljanje PVC sokla ljepljenjem, visine 15 cm. U cijenu je uključen samo rad, a lajsne su u režiji investitora.

m1

1,00

15,00

15,00 kn

1.1.9

Postavljanje kutnih plastičnih lajsni ljepljenjem na spoju poda i zida. U cijenu je uključen rad, a lajsne su u režiji investitora.

m1

1,00

17,00

17,00 kn

1.1.10

Popločavanje podova i staza betonskim pločama 40x40x5 cm na sloju pijeska debljine 4 cm sa zalivanjem spojnica cementnim mortom. U cijenu uključen samo rad, a ostalo u režiji investitora.

m2

1,00

75,00

75,00 kn

1.1.11

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.

sat

1,00

55,00

55,00 kn

.............................................................................................................

Cijene građevinskih radova (troškovnik) - Izrada troškovnika

http://troskovnik-gradjevinskih-radova.blogspot.com

-------------------------------------------------------------------------------------------