Ulaz za korisnike

Podupirači

Podupirači

Najmodernija i u većini slučajeva najekonomičnija vrsta izrade nosive skele prema grupi nosivih skela I i II jeste metoda aluminijskih podupirača+okvira za ukrutu.

Aluminijski profili podupirača su oblikovani tako da se okviri za ukrutu mogu spajati brzim spojem . Tako nastaju nosive skele željene visine kao i prostorne nosive skele za visokogradnju .

Dimenzije okvira za ukrutu usklađene su sa sistemskim mjerama sistema stropne oplate svakog pojedinog proizvođača. Tako se sistemske sile mogu postavljati i na većim visinama.

Prednost ovih sistema je da se osnovni elementi podupirači mogu postavljati uvijek npr. kao pojedinačni podupirači ali i kao držači u prostornim nosivim skelama. Tako nastaje veliko rasterećenje, koje ne neophodno za modernu investicijsku gradnju.

Kao jednostavna izvedba sistemske nosive skele koriste se “ građevinski podupirači od čelika s uređajem za izvlačenje, kako i glasi zvanična oznaka poznatih podupirača od čeličnih cijevi. Tako se nazivaju i u DIN 4424 , a Institut za građevinsku tehniku u Berlinu dodijelio je tom proizvodu ekstra-certificiranu oznaku.

Od 2000.godine su građevinski podupirači svrstani u prvu europsku normu u području oplata i skela, EN 1065. Osim toga podupirači prema DIN 4424 zaštićeni su u klasama B i C.

Podupirači su svrstani u nove klase, a dimenzionirani su tako da na svakoj dužini izvlačenja imaju isto dopušteno opterećenja. To na gradilištu omogućuje siguran rad bez tabela.

Nosivost je prepoznatljiva prema obliku glave i podnožja podupirača.

- klasa
- D dopuštena nosivost od 20 KN
- klasa E dopuštena nosivost od 30 KN

Dok prethodni podupirači klase B i C imaju kvadratične odnosno osmokutne glave i podnožja, podupirači novih klasa s jednakim opterećenjem na svim dužinama izvlačenja imaju razvijenu novu formu: za podupirače klase D konkavno zaobljenje kutova kvadratične ploče i za sve podupirače klase E konveksno zaobljenje kutova Foto: Peri