Ulaz za korisnike

Priključak na vodovodnu instalaciju

  • Objavljeno: 17-03-2017

Opis

Poruka: Trebam što prije izvršiti vodoinstalaterske radove. Radi se o priključku 2 zasebna stana na vodomjere. Stanovi se nalaze na 2. i 3. katu obiteljske kuće u Omišu (25 km istoćno od Splita). Unutrašnja instalacija se za sada ne dira (osim spajanja na nove dovode vode), te spajanja i kuhinje u jednom stanu. Radi se o apartmanu za turizam, pa mi se žuri izvesti radove. Trenutno, oba stana su na jednom vodomjeru, tj na jednom vodovodnom dovodu. Novi vodovodni priključak je plaćen - ugovor s "Vodovodom" sklopljen. Vanjska instalacija (dovod vode do stanova radi se dijelom ukopavanjem u betonski pod - 23 m', a vertikalnim dijelom po fasadi zgrade, nadžbukno - 12 m visine. Vertikalne cijevi bi se vezale za postojeće crne cijevi koje služe za dovod lož ulja na 3. kat, izolirale bi se toplinski, te bi se sve to prekrilo limom ispunjenim kamenom vunom ili drugim izolacijskim materijalom protiv smrzavanja i protiv sunca (kanal 15 x 15 cm). Radi boljeg razumijevanja potrebnih radova, mogu poslati i fotografije (s ucrtanom trasom cijevi i kanala)
Molim barem 2 ponude.


Troškovnik s mjerama:


A). Izvedba horizontalnog kanala:     m'    23
rušenje postojeće betonske podloge od ulice do objekta te izvedba kanala za postavljanje 2 vodovodne cijevi. Kanal je presjeka 15/15 cm. U stavku ulazi odvoz i zbrinjavanje iskopanog materijala i bušenje rupa za prolaz cijevi do vodomjera, ispod ulaznog praga, te ispod 1. stepenice vanjskog stepeništa (u unutrašnji prostor ispod stepeništa). Obračun po duljini izvedenog kanala.      

B.) Vodovodne cijevi (horizontalne):     m'    48
Nabava i ugradba polipropylen cijevi (PP 100) promjera 25 mm za radni tlak 10 bara. Cijevi se polažu u horizontalni kanal i to od 2 vodomjera do spoja s vertikalnim cijevima. U cijenu uračunati nabavu i ugradnju lučnih komada, fitinga, materijala za toplinsku izolaciju cijevi, te spajanje na vodomjere i na vertikalnu  instalaciju. Obračun po duljini ugrađene cijevi.      
Zatvaranje horizontalnog kanala (poda):     m'    23
popunjavanje kanala betonom razreda C25/30 nakon postavljanja vodovodnih cijevi (obračunate su zasebno). Površinu izravnati i izgladiti prema ostatku hodne površine. Uračunata dobava materijala. Obračun po duljini zatvorenog kanala.      

C). Izvedba vertikalnog limenog žlijeba (prekirvanje vanjske instalacije):  m'14
dobava i ugradba nadžbuknog kanala od bijelo bojanog ili pocinčanog lima presjeka 15/15 cm, potrebnih ugradbenih elemenata, te toplinske izolacije (kamena vuna, stiropor i sl.). Kanalom se do prodora u stan prekrivaju vanjske 2 ugrađene i 2 postojeće vertikalne cijevi (obračunate zasebno). Oštećenja fasade nastala izvođenjem prodora cijevi ili postavljanjem kanala sanirati i izgladiti prema ostatku fasade. Obračun po duljini zatvorenog kanala.      

D). Vodovodne cijevi (vertikalne):     m'    19
Nabava i ugradba polipropylen cijevi (PP 100) promjera 25 mm za radni tlak 10 bara. Cijevi se polažu nadžbukno pričvršćene uz 2 postojeće cijevi centralnog grijanja, i to od završetka horizontalne instalacije do spoja s unutrašnjim cijevima jednog i drugog stana. U cijenu uračunata nabava i ugradnja lučnih komada, fitinga, materijala za toplinsku izolaciju cijevi, spajanje na postojeću untrašnju instalaciju i sanacija oštećene keramike oko gl. ventila kupatila. Obračun po duljini ugrađene cijevi.      

E). Izvedba vertikalno/horizontalnog kanala (unutar 3. kata):       m'10
Iskop kanala u zidovima 3. kata za cijev promjera 1/2'' i to od slavine centralnog grijanja do spoja slavine postojećeg sudopera u kuhinji.      
U stavku ulazi rušenje reda keramičkih pločica i zbrinjavanje iskopanog materijala. Obračun po duljini izvedenog kanala.      

F). Vodovodne cijevi (unutar 3. kata):     m'    10
Nabava i ugradba polipropylen cijevi (PP 100) promjer 1/2'' za radni tlak 10 bara. Cijevi se polažu u horizontalni kanal i to od slavine centralnog grijanja do spoja slavine postojećeg sudopera u kuhinji. U cijenu uračunati nabavu i ugradnju lučnih komada, fitinga, materijala za toplinsku izolaciju cijevi, te spajanje na postojeće slavine. Obračun po duljini ugrađene cijevi.      

G). Zatvaranje vertikalno/horizontalnog kanala (unutar 3. kata):     m'    10
popunjavanje kanala betonom razreda C25/30 nakon postavljanja vodovodnih cijevi (obračunate su zasebno). Površinu izravnati i izgladiti prema ostatku površine zida, a na podu izgladiti do razine podloge za ljepljenje keramičkih pločica. Uračunata dobava materijala. Obračun po duljini zatvorenog kanala.      

 

Materijali

Kontakt

Prijavite se na Ulazu za korisnike da biste vidjeli Kontakt podatke