Ulaz za korisnike

WEBapps-hr, aplikacije za radne naloge

  • Objavljeno: 19-03-2012

Opis

WEBapps-hr.com je web orijentirani servis za projektiranje, izradu, prodaju i održavanje WEB aplikacija. U ponudi imamo program za veleprodaju, program za servisne djelatnosti i još mnogo on line aplikacija kojim pristupate bilo kada bilo gdje. Aplikacija namjenjena pokretnim servisima, instalaterima. Svima onima koji svoj posao servisa obavljaju na udaljenim lokacijama uz angažman više servisera. Aplikacija pokriva praćenje rada servisa na udaljenim lokacijama. Klasična ticketing aplikacija koja daje odgovore na pitanja: O statusu u Radnih naloga (otvoreni/zatvoreni) Koji Radni nalozi su fakturirani, a koji nisu Utrošak materijala po RN Utrošak radnih sati po RN - Efikasnost servisera Razni Izvještaji iz baze podataka Karakteristike: Oformljen “Portal” s Vašim Radnim nalozima U svakom trenutku vidljiv status RN E-mail dojava kvara Kupac dojavljuje kvar preko svog log-in Više na http://webapps-hr.com/

Materijali

Kontakt

Prijavite se na Ulazu za korisnike da biste vidjeli Kontakt podatke
Teme