Ulaz za korisnike
ACS S samopenjajući sistem

ACS S samopenjajući sistem

  • Proizvođač: Peri

Opis

ACS S samopenjajući sistem

Troškovno povoljno rješenje za uska okna sa samo jednim mehanizmom penjanja.

Kao troškovno povoljno rješenje za uska okna sa samo jednim mehanizmom penjanja koristi se ACS S (S = Schacht, hrv. okno), i kod pojedinačnih malih okna ili grupe okna koja leže direktno jedno na drugom. Sidrenje, radni procesi i postupak penjanja prilagođeni su skučenim prostornim relacijama.
I kod ovog sistema mehanika penjanja ACS 100 osigurava sigurne i nesmetane radne procese kod premještanja bez dizalice.

Prednosti

• Neovisnost o dizalici
Montaža, demontaža i penjanje bez dizalice ubrzavaju radne procese na gradilištu i čine ih međusobno neovisnim. Tako se u trenutku najveće produktivnosti zadržava planirani ritam rada, a dizalica se može koristiti za druge nužne radne zadatke.

Penjanje u svim vremenskim uvjetima
Pomoću PERI ACS sistema može se penjati u svim vremenskim uvjetima. Tako se izbjegavaju kašnjenja uvjetovana atmosferskim prilikama. Radni podesti mogu se obložiti tako da radno osoblje komforno radi na podestima kao na gradilištu na tlu.

Nenadmašiva ekonomičnost
Samo jednim mehanizmom za penjanje premješta se kompletna oplata okna.

http://www.peri.com.hr/proizvodi.cfm/fuseaction/showproduct/product_ID/1057/app_id/6.cfm

Materijali

  • ACS S samopenjajući sistem
 Kao cjenovno najpovoljnije rješenje za uska okna sa samo jednim mehanizmom za penjanje ACS S (S = Schacht, hrv. okno) koristi se i za mala pojedinačna okna i za grupe okna koja leže direktno jedno na drugome. Sidrenje, procesi rada i postupak penjanja posebno su prilagođeni skučenim prostornim relacijama. I kod ovog sistema mehanika penjanja ACS osigurava sigurne i nesmetane radne tijekove kod premještanja bez dizalice.

    ACS S samopenjajući sistem Kao cjenovno najpovoljnije rješenje za uska okna sa samo jednim ...

  • ACS S samopenjajući sistem
 ACS S model na sajmu bauma 2004.
 Čak se i vanjska oplata okna može ovjesiti sa samopenjajućom oplatom okna ACS S.

    ACS S samopenjajući sistem ACS S model na sajmu bauma 2004. Čak se i vanjska oplata okna može ...

  • ACS S samopenjajući sistem
 ACS S pri gradnji okna za liftove na apartmanskom objektu Meriton Leura u Sydneyju, Australija.

    ACS S samopenjajući sistem ACS S pri gradnji okna za liftove na apartmanskom objektu Meriton ...

Kontakti