Ulaz za korisnike
Cementni mort za zaštitu i hidroizolaciju Sikalastic®-156

Cementni mort za zaštitu i hidroizolaciju Sikalastic®-156

  • Proizvođač: Sika

Opis

Cementni mort visokih performansi za premošćivanje pukotina te hidroizolaciju i zaštitu na betonskim podlogama

Sikalastic®-156 je dvokomponentni mort ojačan vlaknima, s vrlo niskim modulom elastičnosti. Na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima, i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima i za visoke pozitivne pritiske vode.

Sikalastic®-156 može ispuniti zahtjeve za projekte gdje se traži visoka sposobnost premošćivanja pukotina, u uvjetima pritiska vode (3 bara) na podlozi gdje je moguća pojava pukotina (1 mm).

Specijalizirani proizvod za

- Infrastrukturne projekte

́́-  Hidrauličke konstrukcije

- ́́ Brane, mostove, i zaštitu

- ́́ Betonske konstrukcije izložene utjecaju morske vode

Prednosti

- Odlična sposobnost premošćivanja pukotina (>1,9 mm)

-́́ Elastično hidroizoliranje

́́- Primjenjiv također na lagano vlažnim podlogama

-́́ Brzo stvrdnjavanje

-́́ Nema 'klizanja': jednostavna primjena i na vertikalnim površinama

-́́ Odlična prionjivost na gotovo sve podloge, kao npr. beton, cementni mort, kamen, keramiku, ciglu i drvo

́́- Visoka otpornost na soli za odleđivanje i ugljični dioksid

Zanimljivo

Proizvod se koristi kod izrade zaštitne brane koja će štititi Veneciju od poplava.

Korištenje Sikalastic ®-156

Priprema podloge

Površinu očistiti odgovarajućim mehaničkim metodama kao što su voda pod visokim pritiskom, pjeskarenje, gruba mehanička obrada itd., kako bi se uklonili svi prijašnji premazi, a brušenjem na postojećim keramičkim pločicama.

Ne preporučuju se metode koje stvaraju vibracije.

Velika i duboka udubljenja i oštećeni dijelovi prethodno trebaju biti popravljeni s prikladnim Sika® MonoTop mortom. Za traženu vodonepropusnost u bazenima, podrumima, tankovima korisno je u kutovima između poda i zida koristiti prikladan Sika® mort npr. Sika® MonoTop. Prekidi u betonu, cijevi, rasvjeta i instalacije moraju biti zabrtvljeni odgovarajućim sredstvima.

Cementni mort visokih performansi za premošćivanje pukotina te hidroizolaci ju i zaštitu na betonskim podlogama

Korištenje Sikalastic ®-156

Priprema materijala

Sikalastic®-156 treba miješati pri maloj brzini (< 500 okretaja u minuti) električnom ručnom miješalicom. Nježno protresti Komp. A prije korištenja. Tada uliti ~½ Komp. A u prikladnu posudu za miješanje i polako dodavati Komp. B miješajući. Dok polako miješate, dodavajte preostalu količinu Komp. A , i miješajte ravnomjerno kroz barem 3-4 minute do preporučene konzistencije.

Ne dodavati vodu ili druge sastojke; svaka komponenta mora biti potpuno iskorištena i izmiješana, kako bi se izbjeglo stvaranje siromašne mješavine 

Primjena materijala 

Nanesite prvi sloj Sikalastic®-156 koristeći zupčasti gleter (3x3 mm), ravnomjernim pritiskom na podlogu kako bi postigli potrebnu konzistentnu debljinu sloja. Ugrađeni proizvod odmah zagladite ravnom stranom gletera, kako bi postigli jednoliku

debljinu.Za hidroizoliranje ukupna preporučena debljina je barem 2,5 mm. Za zaštitu ukupna preporučena debljina je 3 mm u 2 sloja. Kada se prvi sloj propisno stvrdnuo, nanesite drugi mogući sloj premaza Sikalastic®-156 lopaticom vodeći, pažnju da se postigne homogeni i kontinuirani sloj koji u potpunosti prekriva prvi sloj. Sikalastic®-156 može se špricati strojno uz pomoć prikladne brizgalice, u debljini od 2 mm za svaki pojedinačni sloj.

Veće debljine moraju se nanositi u nizu, kada je prethodni sloj počeo stvrdnjavati.

Potrošnja: ~ 1.5 kg/m2/mm

Otovoreno vrijeme: ~ 1 sat pri +20°C

Materijali

Kontakti

Teme