Ulaz za korisnike
Dvokomponentni, elastični, cementni hidroizolacijski mort Sikalastic -152

Dvokomponentni, elastični, cementni hidroizolacijski mort Sikalastic -152

 • Brzovezujući elastični hidroizolacijski premaz i zaštitni premaz za beton
 • Proizvođač: Sika

Opis

Brzovezujući elastični hidroizolacijski premaz i zaštitni premaz za beton

Sikalastic®-152 je dvokomponentni mort ojačan vlaknima, s vrlo niskim modulom elastičnosti. Na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima. Sikalastic®-152 je naročito pogodan za primjenu u vlažnim uvjetima i kod niže temperature zraka.

Preporuča se upotreba Sika® SealTape-S trake ili samoljepljive Sika® SealTape-S trake na spojevima.

Korištenje Sikalastic ®-152

Priprema podloge

Podloga mora biti strukturalno čvrsta, suha, glatka, bez cementne skramice, prašine i nečistoća, masti, ulja ili ostalih onečišćenja ili rastresitih i odvojenih dijelova. Površinu očistiti odgovarajućim mehaničkim metodama kao što su voda pod visokim pritiskom, pjeskarenje, gruba mehanička obrada itd., kako bi se uklonili svi prijašnji premazi, a brušenjem na postojećim keramičkim pločicama.

Podlogu treba prije primjene ostaviti onakvom kakva vec jest, prirodno suhom ili vlažnom. Ne vlažiti prije primjene. Izbjegavati stajaću vodu ili kondenzaciju prije primjene.

Priprema materijala

Sikalastic®-152 treba miješati pri manje od 500 okretaja u minuti električnom ručnom miješalicom. Nježno protresti Komp. A prije korištenja. Zatim uliti ~½ Komp. A u prikladnu posudu za miješanje i polako dodavati Komp. B miješajući. Dok polako miješate, dodavajte preostalu količinu Komp. A , i miješajte ravnomjerno kroz barem 3-4 minute do preporučene konzistencije.

Ne dodavati vodu ili druge sastojke; svaka komponenta mora biti potpuno iskorištena i izmiješana, kako bi se izbjeglo stvaranje siromašne mješavine zbog nedostatnog dodavanja agregata iz praškaste komponente.

Primjena materijala

Nanesite Sikalastic®-152 uz pomoć gletera, ravnomjernim pritiskom. Nanesite prvi sloj Sikalastic ®-152 koristeći zupčasti gleter (3x3 mm), ravnomjernim pritiskom na podlogu kako bi postigli potrebnu konzistentnu debljinu sloja. Kada se prvi sloj propisno stvrdnuo, nanesite drugi sloj premaza Sikalastic®-152 ravnim gleterom vodeći pri tome računa da se u potpunosti prekrije prvi sloj. Maksimalna preporučena debljina po sloju je 2 mm. Za efikasnu hidroizolaciju i zaštitu betona debljina sloja je 4 mm nanijeta u dva sloja.

Potrošnja: ~ 1.8 kg/m²/mm.

Otovoreno vrijeme: ~ 1 sat pri +20°C

Trajnost: 12 mjeseci

Prednosti

- Elastična hidroizolacija i zaštita betona u jednom proizvodu

- Pouzdana primjena i u vlažnom okruženju

́́- Primjenjiv također na lagano vlažnim podlogama

́́- Nema 'klizanja': jednostavna primjena i na vertikalnim površinama

́́- Brzo stvrdnjavanje (također i pri nižim temperaturama)

́́- Sposobnost premošćivanja pukotina

́́- Odlična prionjivost na većinu podloga (beton, cementni mort, kamen, keramiku,ciglu i drvo)

́́- Visoka otpornost na soli za odleđivanje i ugljični dioksid

Materijali

 • Sikalastic®-152 je dvokomponentni mort ojačan vlaknima, s vrlo
niskim modulom elastičnosti.

  Sikalastic®-152 je dvokomponentni mort ojačan vlaknima, s vrlo niskim modulom elastičnosti.

 • Sika® SealTape-S trake ili samoljepljive
Sika® SealTape-S trake na spojevima.

  Sika® SealTape-S trake ili samoljepljive Sika® SealTape-S trake na spojevima.

 • Sikalastic®-152

  Sikalastic®-152

 • Bazeni za plivanje, rezervoari i tankovi

  Bazeni za plivanje, rezervoari i tankovi

 • Hidroizolacija vlažnih prostora kao što su kuhinje, kupaonice...

  Hidroizolacija vlažnih prostora kao što su kuhinje, kupaonice...

 • Zidovi i podovi podruma (s pozitivnim i negativnim pritiskom
vode)

  Zidovi i podovi podruma (s pozitivnim i negativnim pritiskom vode)

Kontakti