Ulaz za korisnike
Elementi na bazi cementa

Elementi na bazi cementa

 • Ploče za vanjeske zidove u primjeni kod drvenih okvirnih konstrukcija
 • Proizvođač: Fermacell

Opis

Powerpanel HD - Rješenje za vanjski zid

Radi se o pločama za vanjske zidove sa zidnim spojem kod drvenih okvirnih konstrukcija.Ove ploče ispunjavaju uvjete nosivosti  i ukručenja,te se upotrebljavaju kao direktna podloga za žbuku.Zbog dobrih protupožarnih svojstava može ih se koristiti takodjer kod ograda.

FERMACELL Powerpanel HD-cementna,sandwich ploča armirana staklenim vlaknima.Mala težina ploče,povoljna za ugradnju, ostvaruje se dodatkom granulata iz lagane,porozne gline odnosno reciklirane staklene vune.   Svejedno je odlika FERMACELL Powerpanel HD ploča visoka čvrstoća na tlak i vlak. Ovu tlačnu i vlačnu čvrstoću osigurava armatura,koja se  sastoji od ispitanih i dokazanih staklenih vlakana otpornih na alkalije.

Kako bi se spriječilo upijanje kapilarne vlage,te istovremena paropropusnost,kod proizvodnje FERMACELL Powerpanel HD ploča,na njih se nanaša pokrovni sloj hidrofobirajućeg volumena.Boja ploča je cementnosiva,na jednoj strani je ploča glatka,na drugoj strani je lagano valovita. Kod rezanja ili lomljenja FERMACELL Powerpanel produkata ne nastaje nikakva štetna prašina.Nisu potrebne bilo kakve sigurnosne mjere.

Svojstva Powerpanel HD


 
Težina u odnosu na površinu

ca. 15 kg/m²

Specifična gustoća

1000 kg/m³

Čvrstoća na izvijanje

> 3,5 N/mm²

Tlačna čvrstoća(tlak okomito na površinu ploče)

> 6 N/mm²

Vlačni modul elasticiteta

4500 ± 500 N/mm²

Koeficijent otpora paropropusnosti μ*

40

Vodljivost topline  λR

0,40 W/(m K)

Potrebna vlaga za izjednačavanje kod temperature prostora

ca. 7 %

*Powerpanel HD uključujući ispitanu HD-tehniku fuga i HD-sustav žbukanja  

 

Materijali

Kontakti

 • Fermacell GmbH - Zagreb

  Zagreb > Hrvatska
  Nikole Pavića 20
  + 385 (0)1 383 37 37
  +385 (0)1 387 41 6, +385 (0)1 383 37 42
  +385 (0) 99 702 4501, +385 (0)98 277 154