Ulaz za korisnike
FTF oplata za fasade

FTF oplata za fasade

  • Proizvođač: Peri

Opis

FTF oplata za fasade

Za izradu fasada objekata gotovim elementima

Oplata fasade FTF predstavlja fleksibilno primjenjivu nosivu konstrukciju za izradu fasada gotovim elementima. Nosiva konstrukcija sastoji se od dvije FTF konzole 500 s poprečnim ukrutama te oplate s podupiračima i radnom skelom. Nosiva konstrukcija se prema vrsti uporabe može koristiti s ili bez oplate s podupiračima.

Tehnički podaci:

- poprečni presjeci podupirača od 24 x 24 cm
- visine katova od 2,50 m do 4,40 m
- svijetli otvori prozora min. 1,30 m
- tri sidra na visini podupiranja

Dopuštena opterećenja iz gotovog elementa po konzoli:

- maks. vertikalne sile 40 kN
- ovisno o dodatnom opterećenju vjetrom

Prednosti

Fleksibilna primjena
Oplatno rješenje PERI FTF s komponentama VARIO sistema i sistema čeličnih profila SRU nadopunjeno je malim brojem komponenti. Time je omogućena jednostavna prilagodba specijalnim geometrijama građevinskih objekata te se reduciraju zalihe materijala na gradilištu.

Visoka nosivost
Oplata za fasade FTF nosi uobičajene dimenzije gotovog elementa bez dodatnog utroška vremena i rada za međupodupiranje.

Integrirana sigurnost
Specijalno koncipirani sistemski dijelovi štede vrijeme prilikom montaže radnih podesta i osiguranja od prevrtanja.

http://www.peri.com.hr/proizvodi.cfm/fuseaction/anwendungen/subaction/anwendung/id/2.cfm

Materijali

  • FTF oplata za fasade
 Oplata za fasade FTF predstavlja fleksibilno primjenjivu nosivu konstrukciju za izradu fasada gotovim elementima.

    FTF oplata za fasade Oplata za fasade FTF predstavlja fleksibilno primjenjivu nosivu konstrukciju ...

  • FTF oplata za fasade
 Oplata za fasade FTF nosi uobičajene dimenzije gotovog elementa bez dodatnog utroška vremena i rada za međupodupiranje.

    FTF oplata za fasade Oplata za fasade FTF nosi uobičajene dimenzije gotovog elementa bez dodatnog ...

Kontakti