Ulaz za korisnike
Grijanje kupaonica, stepenica, žljebova i rampi

Grijanje kupaonica, stepenica, žljebova i rampi

 • Grijanje grijaćim kabelima u građevinarstvu
 • Proizvođač: Raychem zastupnik i distributer ELGRI

Opis

Primjena grijaćih kabela u građevinarstvu

Grijači kabeli u građevinarstvu se najčešće koriste u sljedeće svrhe:

• grijanje žljebova
• grijanje ulaznih rampi, stepenica, staza, predulaza
• grijanje hidrantskih vodova u garažama i na rashladnim uređajima (chileri)
• dogrijavanje sustava tople vode
• podna grijanja kupaonica i dnevnih boravaka
• grijanje podova i dovratnika u hladnjačama

Najčešće se koriste samoregulirajuće grijaće trake koje imaju znatne prednosti u odnosu na grijaće kabele konstantne snage:

• ne mogu se pregrijati niti pregorjeti
• režu se na potrebne dužine na samom gradilištu
• lagana i jednostavna montaža
• dugi vijek trajanja
• izuzetna otpornost na atmosferilije
• održavanje nije potrebno
• može se preklapati prilikom montaže

ekonomičnost – porastom temp. okoline smanjuje se izlazna snaga, a time i potrošnja

Materijali

Kontakti

 • ELGRI d.o.o. - Trnje

  Trnje > Zagreb > Hrvatska
  Stjepana Mihalića 2
  +385 (0)1/60 50 188, +385 (0)1/60 50 189
  +385 (0)1/60 50 187
  +385 (0)91 3103 953