Ulaz za korisnike
Instalacijske cijevi za pitku vodu, grijanje, komprimirani zrak i podne instalacije

Instalacijske cijevi za pitku vodu, grijanje, komprimirani zrak i podne instalacije

  • Proizvođač: TECE

Opis

TECEflex kompozitne cijevi

TECEflex kompozitna cijev je jednako prikladna za instalacije pitke vode, grijanja, komprimiranog zraka i podne instalacije. Cijev za plinsku instalaciju se razlikuje jedino u svojoj žutoj boji. Zahvaljujući posebnom rješenju, ova univerzalna cijev ima visoke sigurnosne rezerve i ostaje okrugla i bez srha kada je odsječena. Unutrašnja cijev, koja dolazi u dodiru s medijem, napravljena je od osnovne PE-Xc cijevi koje su registrirana od DVWG.

Posljedice su visoka otpornost na tlak, temperaturu i koroziju. Dodatno sučelno zavareni aluminijski plašt služi kao difuzni blok koji istovremeno smanjuje termo-linearnu deformaciju.

TECEflex kompozitna cijev može se rukom savinuti vrlo jednostavno ali još uvijek zadržava svoj oblik jer je kruta. Vanjski bijeli plašt znači da ne postoji poteškoća s instaliranjem na vidljivim prostorima, npr. spajanje na radijatore.

Varijante isporučene

- Dimenzije od 14 – 63 mm
- U valjcima ili gotove odsječene cijevi
- Cijevi s valovitim plaštem u crnoj boji ili
- Tvornički izolirane varijante

www.tece.hr

Materijali

Kontakti