Ulaz za korisnike
Perforirani nosači kabela i zaštitne

Perforirani nosači kabela i zaštitne

  • Proizvođač: LIM MONT

Opis

Namjena

Koriste se za montažu električnih instalacija unutar ili izvan objekta. U industriji, za zaštitu priključnih kabela na strojevima, te zaštita za električne i druge instalacije.

"SAPA" cijevi koriste se na mjestima gdje su kabli ili druge instalacije podložne oštećenjima. Odlična su zaštita od glodavaca.

Kvaliteta

Izvrsni su rashladni sistem sa pregrijane kablove, a svojim oblikom i veličinom podesivi su za montažu više kablova jednim pravcem. Perforirani nosaći kablova opremljeni su kompletnim priborom za spajanje, skretanje i montažu u različitim objektima.

Ovaj proizvodni program podjelili smo u dvije skupne

  • H1 - Perforirani nosači kabela
  • H2 - Zaštitne ¨SAPA¨ cijevi

LIM-MONT proizvodi i druge proizvode vezane za perforirani lim. Višenamjenskiperforirani limoviza razne elemente, iliProfilirani limoviiz programa nemjenjenim za pokrivanje, zid ili pregrade.

Perforirani nosači kabela i zaštitne SAPA cijevi - http://www.lim-mont.hr/_Data/Files/95_20090508114757141.pdf

Materijali

Kontakti