Ulaz za korisnike
Ploča iz kamene vune za  ventilirane fasade FPL 035

Ploča iz kamene vune za ventilirane fasade FPL 035

  • Ploča iz kamene vune za ventilirane fasade FPL 035
  • Proizvođač: Knauf Insulation

Opis

Knauf Insulation ploča za ventilirane fasade FPL

Primjena: izolacija vanjskih zidova - ventilirane fasade
Tehnički list: KI FPL

Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju i zaštitu ventiliranih fasada do 12 m visine. Pričvršćujemo ih mehanički plastičnim, odnosno čeličnim pričvršćivačima.

Podaci o proizvodu

Debljina (mm) Dužina (mm) Širina (mm) kom/paket m2/paket
40 1000 500 12 6.00
50 1000 500 10 5.00
60 1000 500 10 5.00
80 1000 500 6 2.00
100 1000 500 5 2.50
120 1000 500 4 2.00
140 1000 500 3 1.50
160 1000 600 3 1.50

Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)0,5-TR1-WL(P)-AF10

Deklarirana toplinska provodljivost po HRN EN 12667: λD = 0,036 W/mK

Klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1

Čvrstoća na raslojavanje po HRN EN 1607: min.1 kPa

Certifikat o sukladnosti: 1/05-ZOG-040

http://www.knaufinsulation.hr/products/

Materijali

  • Knauf Insulation ploča za 
ventilirane fasade FPL 035

    Knauf Insulation ploča za ventilirane fasade FPL 035

Kontakti