Ulaz za korisnike
 Schöck Isokorb® W – za vertikalne zidove

Schöck Isokorb® W – za vertikalne zidove

 • Proizvođač: SCHÖCK Nosivi građevinski elementi d o o

Opis

Upotrebljava se za toplinsko odvajanje armiranobetonskih zidova katne visine. Element prenosi velike momente savijanja i poprečne sile u vertikalnom i horizontalnom smjeru.

Element je modularnog tipa, prilagodljiv za različite visine i geometrije zidova.

SCHÖCK Nosivi građevinski elementi d.o.o.

Materijali

Kontakti

 • Schöck Bauteile GmbH - Samobor

  Samobor > Zagrebačka županija > Hrvatska
  Kardinala Franje Kuharića 19
  +385 (0)1 337 8924, +385 (0)1 337 8926
  +385 (0)1 337 8925
  +385 (0)91 503 9867, +385 (0)98 256 760