Ulaz za korisnike
Sikadur®-52 epoksidna smola za injektiranje

Sikadur®-52 epoksidna smola za injektiranje

  • Epoksidne smole za injektiranje Sikadur®-52
  • Proizvođač: Sika

Opis

Sikadur®-52 je kruta, niske viskoznosti, visoke konstruktivne čvrstoće, epoksidna smola za injektiranje, dostupna sa srednjim do dugog otvorenog vremena ugradnje. Koristi se za konstruktivna lijepljenja i brtvljenje pukotina preko 0.3 mm širine. Sikadur®-52 je također testiran i odobren u skladu s EU standardom EN 1504-5.

Sika injekcijski sustavi >>>

Materijali

  • Sikadur-52-Injection

    Sikadur-52-Injection

  • InjekcioniSustavi.pdf

    InjekcioniSustavi.pdf

Kontakti