Ulaz za korisnike
TECEprofil modul za WC s TECE vodokotlićem, aktivacija sprijeda

TECEprofil modul za WC s TECE vodokotlićem, aktivacija sprijeda

  • Profil modul za WC s vodokotlićem, aktivacija sprijeda
  • Proizvođač: TECE

Opis

TECEprofil modul za WC s TECE vodokotlićem, aktivacija sprijeda

Za pričvršćenje na TECEprofil profilne cijevi ili za ugradnju u metalnu ili drvenu konstrukciju te kao predzidni ili kutni modul; prikladno i za ugradnju kao pojedinačni blok.
Za WC armature i TECE aktivacijske tipke.

Kompletno predmontirana jedinica, sastoji se od:

TECE ugradbeni vodokotlić za aktivaciju sprijeda:

-          sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce
-          vodokotlić kompletno predmontiran i zapečaćen
-          kutni ventil i priključak vodokotlića predmontirani, priključak za
           vodokotlić s 1/2" unutarnjim navojem
-          volumen spremnika 10 litara; tvornički postavljena standardna količina ispiranja od 6 litara;u svakom trenutku moguće podešavanje ispiranja na 4,5/7,5/9 litara; za malo ispiranje tvornička postavka je 3 litre.

            Ostatak vode odmah dostupan za dodatno ispiranje

-          izolirano od kondenzatne vode
-          ovisno o aktivacijskoj tipki, upotrebljiv kao vodokotlić za jedno ili dvokoličinsko ispiranje.
-          ispitano prema DIN 19542 - ispitna potvrda 7391275-01z
-          grupa armatura 1 prema DIN 4109 - ispitna potvrda P-IX3837/I;
-          tihi hidraulički uljevni ventil-Lap ≤ 17 dB(A) pri 3 bar protočnog tlaka

Modul se sastoji od:

-           samonosivi ugradbeni okvir sa zaštitnim površinskim slojem
-           dva pridržna klina i matice M 12
-           WC-odljevno koljeno DN 90 s prijelazom DN 90/100, materijal PP
-           prijelazni komad prikladan i za vodoravnu ugradnju
-           WC-priključna garnitura DN 90, uključujući sigurnosne zaštitne čepove

Moguće podešavanje povišenog pričvršćenja keramike za visinu

sjedenja 48 cm, sukladno DIN 18040. (DIN 18040: građenje bez

prepreka-1. dio: javno dostupne zgrade i radionice).

Molimo posebno naručiti:

-           aktivacijska tipka za WC
-           privčršćenje za pojedinačnu ugradnju u predzid, kut ili drvenu konstrukciju

Napomena: pri korištenju WC-keramika sa smanjenim ležištem

(npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) potrebna je ugradnja
seta čeličnih potpornja u donjem dijelu konstrukcije

Ugradbena visina: 1120 mm, 980 mm, 820 mm

Kod modela s ugradbenom visinom 1120 mm, dostupna je i izvedba sa zvučnom izolacijom i TECEprofil pričvrsnikom za modul kao i izvedba s priključkom za odsis neugodnih mirisa.

Materijali

Kontakti