Ulaz za korisnike

Reaktor sa plutajućim filtrom za čišćenje otpadnih voda od ulja