Ulaz za korisnike

Rezana građa

Rezana drvena građa služi za izgradnju krova i  krovišta. Vrste drveta koje se reže i pretvara za iradu rezane građe su bukva, jela, bor, smreka, tropsko drvo i hrast.