Ulaz za korisnike

Samonivelirajuća masa

Samonivelirajuća masa

Samonivelirajuća masa je masa koja se nanosi se izravno na impregniranu podlogu radi izravnavanja iste u potrebnoj debljini.

Podlogu na koju je nanesena samonivelirajuća masa nije potrebno još jednom impregnirati već se odmah može nanijeti ljepilo u odgovarajučoj debljini."

Nakon sušenja mase za izravnavanje se može pristupiti lijepljenju podlga. Foto: Sika