Ulaz za korisnike

Sanacija betona

Sanacija betona

Beton ne traje vječno. Ništa nije vječno – pa tako ni beton. To su u prošlosti već konstatirali mnogi vlasnici kuća. I dok su kuće s rešetkastom drvenom konstrukcijom bez problema izdržale stoljeća, kuće i objekti od betona pretrpjeli su teška oštećenja već nakon nekoliko desetljeća i bilo je potrebno raditi sanaciju betona.

Takva oštećenja ne izgledaju lijepo naročito kada stepenište, fasada ili podnožje od betona puca. Ukoliko se to odnosi i na nosive građevinske elemente takva oštećenja treba uzeti za ozbiljno. I dok male pukotine možete sanirati sami, za veća oštećenja betona zatražite pomoć stručnjaka.

Procesi starenja betona

Glavni uzrok oštećenja na betonu jeste zub vremena - naravno kada se zanemari površnost prilikom gradnje. Beton (mješavina cementa, vode i dodataka kao što su pijesak i šljunak) naravno stari i pri tome se mijenjaju svojstva tog inače stabilnog materijala. Naročito su podmukla oštećenja armiranog betona jer ugrađena armatura vremenom počinje hrđati. Zato je odgovorna karbonizacija betona, kemijska reakcija koju potiču voda i zrak.

Problemi kod armiranog betona

Ta reakcija ima za posljedicu neutralizaciju baznih relacija u betonu koje ustvari štite čelik od korozije. Vlažnost, kisik i bakterije mogu također napasti čelik. Volumen čelika se kod oksidacije znatno povećava. To opet uslijed nastalog pritiska vodi ka pucanju betonskih elemenata. Proces starenja javlja se brže i tamo gdje je zrak izuzetno opterećen sumpornim dioksidom ili nekim drugim kiselim plinovima (industrija/promet) ili tamo gdje je vlažnost zraka velika. Slično djelovanje ima blizina mora ili uporaba sipine.

Skidanje hrđe pjeskarenjem

Prilikom sanacije oštećeni beton treba ukloniti,a hrđu naravno skinuti sa čelika. To je nabolje izvesti postupkom pjeskarenja i a postupak povjeriti specijaliziranim poduzećima. Ukoliko su se pojavile samo pojedinačne male pukotine naravno da sanaciju odnosno „podmlađivanje“ betona možete izvesti sami po principu sam svoj majstor.

Smole kao punilo

U principu postoji više adekvatnih punila Epoksidne smole, poliuretanske smole ili cementno ljepilo odnosno cementne suspenzije. Punila karakterizira njihova velika čvrstoća, neznatan feding te postojanost na starenje. Smole osim toga raspolažu kapilarnom sposobnošću širenja što je značajna prednost naročito kod uskih pukotina.

Različita svojstva

Epoksid smole pogodne su za takozvane spojeve mehaničkim silama koje karakterizira spoj pukotine postojan na vlačne i potisne sile. Poliuretanske smole opet imaju obilježje visoke elastičnosti te dobra hidroizolacijska svojstva. Velika prednost cementnog ljepila ili cementne disperzije leži u tome što injektirani materijal ima istu klasu postojanosti na požar kao i građevinski element koji se reparira. Ne smije se prekoračiti širina pukotine od 0,8 (cementno ljepilo) odnosno 0,2 mm (cementna disperzija).

Impregniranje finih pukotina u betonu

Kod finih pukotina zaštita armature od korozije postiže se „uranjanjem“(impregniranjem) pukotina specijalnim epoksid smolama niske viskoznosti. Zbog male površinske napetosti te smole nakon premazivanja kistom lagano penetriraju u pukotine i zatvaraju ih. Nanošenje smole ponavlja se nakon sušenja prethodnog sloja sve dok smola više ne može prodirati u pukotinu. Na taj način svakako se ne postiže spoj mehaničkim silama. Ako se širina pukotine promijeni impregnirana pukotina brzo puca.

Postupak injektiranja pukotina u betonu

Za zatvaranje širih i dubljih pukotina koriste se različiti postupci injektiranja. Smole se uz pomoć nastavaka za popunjavanje (paker) utiskuju u pukotine dijelom pod visokim tlakom. Najčešće se koriste pakeri za lijepljenje (koji se lijepe na pukotinu) ili pakeri za bušenje (koji se vijcima učvršćuju u kanal koji presijeca pukotinu pod kutom od 45° u odnosu na površinu). Kod postupka injektiranja radi se u pravilu uvijek odozdo prema gore.

Poduzeti mjere zaštite

U pravilu je najbolje već na početku osigurati adekvatnu zaštitu betona od vanjskih utjecaja. Zaštitni premaz djeluje čudesno jednako kao i pokrivanje. Takve mjere neophodne su odmah nakon izvršene sanacije.