Ulaz za korisnike

Sanitarne instalacije

Sanitarne instalacije

Sve instalacije zahtjevaju točan plan instalacija.Raspored sanitarnih objekata određuje položaj cjevovoda za opskrbu i odvodnju. Kako bi se izbjeglo opterećenja bukom svi se vodovi montiraju sa zvučnom izolacijom. Zidne instalacije ili već predproizvedeni instalacijski elementi osiguravaju racionalno polaganje vodovodnih cijevi i odvodnih cijevi.
 
Uređaj za podizanje otpadnih voda neophodan je uslučajevima kada tlo kupaone leži ispod razine uspora. Specijalni mali uređaji za podizanje omogućuju ugradnju sanitarnih objekata u prostorijama bez vlastitog kanalizacijskog priključka. Opskrba toplom vodom vrši se preko centrale pripreme tople vode ili decentralne pripreme tople vode.

Sanitarije

Područje „sanitarije“ obuhvaća umivaonik, tuš i kadu, WC, bide. Prvotno značenje bilo je u vezi s riječju zdrav“, usporedi sanitar. Danas se misli na sve vodovodne instalacije u području kupaone. Sa zdravstvenog aspekta kod vodovodnih instalacija treba voditi računa o sljedećem:

Vrsta uporabljenih cijevi: koristite samo bakrene cijevi, ukoliko je voda u Vašem području opskrbe prilagođena za njih. Pod određenim okolnostima je inače posljedica zagađenje vode bakrom ili korozija. Vidi ulomak vodovodne cijevi.

Ljepilo za pločice (ne spada bezuvjetno pod „sanitarije“ ali se može tu svrstati); koristite isključivo ljepila za pločice bez otapala.

Stare instalacije mogu biti pogodne za ravoj bakterija. Prilikom opremanja Vaše kupaonice vodite računa o sljedećim karakteristikama:

Kanalizacijske cijevi neka ne budu plastične; to nije iz zdravstvenih razloga, već iz razloga zaštite okoliša (problematična proizvodnja i uklanjanje otpada); umjesto njih koristite npr. cijevi od PE-a (polietilen).

Jednoručne mješalice Te praktične armature su posljednjih desetljeća dovele gotovo neprimjećeno do ogromnog rasipanja energije. Razlog je vrlo jednostavan: Za korištenje vode se uglavnom traži hladna voda. Normalni položaj poluge mješalice jeste središnji položaj.

Većina uređaja međutim u tom položaju isporučuje „pola-pola“, dakle mlaku vodu. Lagano zagrijanja voda se koristi možda jednom, jer voda se koristi uglavnom vrlo kratko, mlaka voda dakle ostaje u cijevima i polagano se hladi. Dakle energija zagrijavanja je bespovratno uništena.

Ukoliko zato želite jednoručnu mješalicu na Vašem umivaoniku odaberite onu kod koje je središnji položaj označen s „hladno“ Naviknite se kod već postojećih mješalica uvijek birati „hladno“, kada želite koristiti hladnu vodu.