Ulaz za korisnike

Sekcijska garažna vrata

Sekcijska garažna vrata

Sekcijska vrata nazvana još i klizna element-vrata sastoje se od pravokutnih pojedinačnih elemenata takozvanih sekcija.

One su međusobno povezane zglobnim mehanizmom preko kojeg se vrata mogu podizati, a da pri tome nije potreban prostor zakretanja kao kod titrajnih vrata.

I kod stropnih sekcijskih vrata i kod bočnih sekcijskih vrata sekcije se kreću preko valjaka na vodilici, one se dakle ne namotavaju kao klizna vrata, već se guraju vertikalno prema stropu ili horizontalno prema bočnom zidu. Naravno da i sekcijska vrata mogu imati elektromotorni pogon.

Bočna sekcijska vrata imaju prednost što se mogu otvarati samo parcijalno tako da nastaje recimo otvor vrata samo za osobe. Nedostatak je što se na zid garaže ne može ništa odložiti. Sekcijska vrata proizvode se od čeličnog lima, drveta, aluminija ili nekih drugih materijala. Tržište nudi i sekcijska vrata s toplinskom izolacijom te vrata kod kojih se gornja sekcija može zakrenuti u svrhu ventilacije ili čak imaju prozore. Foto belutec.com