Ulaz za korisnike

Sigurnosne brave

Sigurnosne brave

Sigurnosne brave su usadne brave opremljene cilindrom sigurnosne brave. Cilindar sigurnosne brave proizvodi se od različitih materijala, različitih oblika i dimenzija. Najčešće forme su ovalni cilindar, kružni cilindar ili profilni cilindar.

Cilindar sigurnosne brave sastoji se od kućišta te zakretne jezgre cilindra. Kod kvalitetnih brava najmanje pet parova pera zatvaraju u jednom nizu jezgru cilindra nasuprot kučišta. Uvođenjem ključa različito oblikovana pera pritiskaju se u jednoj ravnini te oslobađaju liniju razdvajanja.  Tako se jezgra cilindra može okrenuti nasuprot kučišta.

Sigurnosna brava koristi se tamo gdje se traži veća sigurnost. To može biti na sobnim vratima i namještaju, ali najšeće se montira na kućnim ulaznim vratima. Kućna vrata moraju biti opremljena izmjenjivom bravom.