Ulaz za korisnike

Sigurnosno staklo

Sigurnosno staklo

Staklo-prednapeta stakla i sigurnosna stakla ESG, TVG i VSG

Staklene ploče se mogu prednapinjati termički i kemijski. Prednapinjanjem stakla postižu se povećani zahtjevi u pogledu sigurnosti i nosivosti.Termički prednapeto staklo razlikuje se kao potpuno prednapeto staklo (kaljeno prednapeto sigurnosno staklo ESG) i djelomično prednapeto staklo. Kemijski prednapeto staklo nastaje izmjenama osobina na površini stakla uranjanjem u vruću kupelj solne taljevine. Za razliku od termičkog prednapinjanja mogu se obrađivati i zakrivljene površine. Kemijski prednapeto staklo može biti vrlo tanko i koristi se prije svega u automobilskoj industriji.

Kaljeno sigurnosno staklo (ESG) nastaje termičkim prednapinjanjem float-plivajućeg stakla. Staklo se izlaže specijalnoj obradi pod visokom temperaturom (ca. 670ºC), a zatim se naglo rashlađuje .Površina stakla se hladi brže od jezgre stakla, tako da na površini nastaje dodatno tlačno naprezanje koje staklo čini otpornijim. Postojanost na nagle izmjene temperature i naprezanje na lom od savijanja veće su nego kod normalnog stakla.Kod ESG stakla treba računati s minimalnom neravnosti površine. Kaljeno sigurnosno staklo je pored višeslojnog sigurnosnog stakla (VSG) dopušteno sigurnosno staklo u Njemačkoj. Ukoliko se termički prednapeto staklo optereti puca u malim komadićima stakla.Prema veličini tih komadića može se raspoznati stupanj prednaprezanja.

Opasnost od ozljeđivanja je padanjem takvog stakla svedena na minimum. ESG se više ne može naknadno obrađivati (npr. bušiti,rezati i sl.) Stakla s mekanim premazom (offline-zaštita) ne mogu se termički prednapinjati zato što zaštita ne izdržava visoke temperature.

Djelomično prednapeto staklo (TVG) nastaje termičkim prednapinjanjem float-plivajućeg stakla. Staklena ploča se izlaže specijalnoj obradi pod visokim temepraturama i brzo se hladi zračnim tušem. Površine se hlade brže od jezgre stakla, tako na površini nastaje dodatno tlačno naprezanje, koje staklo čini otpornijim. Postojanost na nagle izmjene temperature i naprezanje na lom od savijanja veće su nego kod normalnog float-stakla. Postupak hlađenja kod izrade TVG-stakla nije tako munjevit kao kod ESG stakla. Čvrstoća je zato manja nego kod ESG stakla. TVG staklo ima manju optičku valovitost od ESG stakla te zbog svoje slike loma i veću preostalu nosivost pri korištenju ko višeslojno sigurnosno staklo. Važna prednost je ta da kod TVG stakla u odnosu na ESG staklo ne nastaje spontani lom uključivanjem nikel-sulfida. Tako kod TVG-a nije nužan test toplinske apsorpcije (Heat-Soak-test). Primjena u područjima gornjih etaža i kod kosih fasada-unutarnja stakla od VSG stakla.

Višeslojno sigurnosno staklo (VSG) pedstavlja jedinicu stakla, koja se sastoji od najmanje dvije staklene ploče (većinom float-staklo, TVG ili ESG) i jednog međusloja od PVB-folije (polivinilbutil) s visokim stupnjem postojanosti na paranje (prema : EN 12337-2-VSG staklo je sigurnosno staklo koje i nakon pucanja zadržava komadiće stakla, kako bi zadržao udar tijela (ostatak nosivosti) Spregnuto djelovanje pojedinačnih stakala ne smije se uzeti u obzir prilikom proračuna. Pojedinačne ploče stakla u sloju ne smiju prelaziti 12 mm. Moguće su tolerancije uvjetovane proizvodnjom. Područja primjene su npr.osiguranja od pada, zastakljivanje krova i kosina elemenata parapeta, nadkrovlja pasaža itd.