Ulaz za korisnike

Sistemske skele

Sistemske skele

Skele na ljestvama su sistemske skele sastavljeni od ljestvi za skele s drvenim ogradama i profilima od drveta ili čelika.

Skele na ljestvama predstavljaju u razvoju skela prijelaznu fazu od skela sa šipkama od pojedinačnih drvenih držača do okvira od čelika ili aluminija modernih okvirnih skela.
“Ljestve” imaju držače od drveta i profile isto tako od drveta, ugrađene u određenim razmacima. Kasnije su držači dobili otvore u određenim pomacima, u koje se mogao utaknuti zaobljeni čelik, na koje se postavljaju drvene obloge od fosni. Obloge se mogu podizati točno do visine na kojoj se izvode radovi.

Ljestve se na objektu moraju sidriti.

Razmak ljestvi određuje se prema grupi skela te prema uporabljenim fosnama kao oblogama. Skele na ljestvama se smiju koristiti samo u grupi 1 do 3.
Oznaka radne skele (AG) kao skele na ljestvama (LG) i kao vertikalna skela (SL) s uzdužno orijentiranim položajem skele grupe skela 3.
Skela DIN 4420-AG-LG-SL 3

Dimenzije skele

Skele spojenih konzolnim cijevima od čelika smiju se koristiti u standaradnim izvedbama kao fasadne skele do •visine skele od 30 m uz primjenu čeličnih cijevi tip 4 prema DIN 4427

- visine skele od 20 m uz primjenu ostalih čeličnih cijevi
- širine sistema <1,00 m
- okomitog razmaka položaja konstrukcije od 2,00 m i
- propisanih razmaka profila

Razmaci profila nosača:

- grupa skela 1 ili 2 = 2,50 m
- grupa skela 3 ili 4 = 2,00 m
- grupa skela 5 = 1,50 m
- grupa skela 6 = 1,20 m

Kod sistemskih skela su razmaci profilnih nosača zadani sistemskim mjerama horizontalnih okvira (1,25, 2,50 m, 3,00 m) odnosno prema dopuštenjima prema zadanim opterećenjima. Pribor su nosači za premošćenje kao čvrsti sastavni dio skela spojenih konzolnim cijevima.