Ulaz za korisnike

šljunak i pijesak

šljunak i pijesak

Šljunak i pijesak nije moguće svugdje proizvoditi jer ne postoje svugdje njihove zalihe. Ove je sirovine moguće industrijski i ekonomski isplativo iskorištavati jedino na onim mjestima koja su pogodna za iskapanje kao i koja raspolažu s određenim količinama zaliha pijeska i šljunka. Pijesak i šljunak su materijali koji imaju svoja svojstva potrebna za prirodan način gradnje

Način iskapanja u pravilu je određen mjesnim prilikama i pretpostavkama svakog pojedinog iskopa. Šljunčani/pješčani materijal u pravilu se vadi pomoću specijalnih mehaničkih alata i posebnih strojeva. Budući da se ove sirovine vade odnosno iskapaju često se kao rezultat takvog načina iskorištavanja formiraju prava umjetna jezera. Sirovi pješčani i šljunčani materijal potrebno je na određeni način obraditi prije nego on postane tržišno i komercijalno dostupan. Sirovi pijesak i šljunak u pravilu se obrađuju posebnim strojnim i tehničkim postupcima.

Sirovi materijal na ovaj način se čisti od nečistoća - drveta ili jako sitnih čestica - a zatim se sortira s obzirom na veličinu zrna sirovih granulata. Specijalni proizvodni postupci zahtijevaju još dodatne korake u obradi materijala. Tek nakon potpunog filtriranja i dovršene obrade pijesak/šljunak postaje tržišno dostupan i može se upotrebljavati za različite svrhe.

Još nekoliko riječi o dobivanju, obradi i skladištenju pijeska i šljunka

Prije nego pijesak i šljunak mogu biti upotrijebljeni u daljnjoj proizvodnji betona, silikatne opeke ili stakla potrebno ih je izvaditi, pripremiti i na određeni način obraditi.