Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Soboslikarski radovi, soboslikari

Soboslikarski radovi, soboslikari
Opis zadataka pri izvođenju soboslikarskih radova. Soboslikarski radovi („moleraj“) je bojenje raznih zidnih površina drugih materijala, postavljanje zidnih tapeta te ukrašavanje takvih površina. Soboslikarski radovi se izvode u unutarnjim prostorima (često nazivan „soboslikar“) ali i na vanjskim površinama, uglavnom fasadama („fasader“). U interijerima soboslikarski radovi se izvode na zidovima, prozorima i vratima, a kod eksterijera se soboslikar brine za izgled fasade i zaštitu od korozije.

U svemu tome mu se posao nipošto ne ograničava samo na kamene, metalne, gipsane i plastične površine.

Što je soboslikaru - ličiocu potrebno za rad?

Glavni poslovi ličioca su grundiranje, lijepljenje zidnih tapeta, brušenje, četkanje, prskanje... Za njegov rad potreban mu je specijaliziran set alata koji uključuje sljedeće: četku, lopaticu, špatula, razna kemijska otapala i boje i premazi.

Koja su područja rada ličioca?

Ličioc ili pitur obično nudi velik broj različitih usluga kao što su:

  •  - dizajn prostornih koncepata
  • - obrada površine
  • - postavljanje tapeta
  • - zidne obloge
  • - restauracija i očuvanje spomenika
  • - nanošenje premaza za uštedu energije
  • - dizajn fasade
  • - montiranje ukrasa
  • - klesanje
  • - uklanjanje hrđe

Cjenik soboslikarsko-ličilačkih radova

Stavka

 Jed.mjera -

 Količina -

 Jed.cijena -

Iznos

Zaštita podova od mehaničkih oštećenja tepisonom prije završnog ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

10,00

10,00 kn

Bandažiranje pukotina i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m1

1,00

5,00

5,00 kn

Struganje stare boje i tapeta sa zidova.

m2

1,00

8,00

8,00 kn

Impregnacija zidova akrilnom emulzijom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

6,00

6,00 kn

Zaglađivanje zidova masom za gletanje 2x i priprema za ličenje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

16,00

16,00 kn

Priprema i ličenje zidova i stropova poludisperznom bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

15,00

15,00 kn

Priprema i ličenje zidova od GK ploča poludisperznom bojom 3x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

20,00

20,00 kn

Priprema i ličenje zidova i stropova disperznom (perivom-fasadnom) bojom 2x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

35,00

35,00 kn

Priprema i kitanje spojeva zid-lajsna acrylnim kitom. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m1

1,00

10,00

10,00 kn

Priprema i lakiranje stolarije uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

150,00

150,00 kn

Priprema i ličenje stolarije lazurnom bojom 2x u tonu po izboru investitora. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.

m2

1,00

120,00

120,00 kn

Priprema i lakiranje radijatora uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. Obračun po rebru. U cijenu su uključeni rad i materijal.

kom

1,00

250,00

250,00 kn

Postavljanje tapeta na pripremljenu podlogu. U cijenu su uključeni rad i ljepilo, a tapete su u režiji investitora.

m2

1,00

60,00

60,00 kn

Razni sitni popravci, rad u režiji. Materijal nije uključen u cijenu.

Članci

Još članaka ...