Ulaz za korisnike

Solarne elektrane

Solarne elektrane

Fotovolatik uređaj- elektrane bogate naponom

Površina zemlje dobiva od energije sunca oko 0,5-1 kilowatt/m2. Na tu vrijednost snažno utječu stupanj naseljenosti, nadmorska visina , dužina dana i položaj sunca (godišnje doba, geografska širina). U Njemačkoj zračenje u svim godišnjim dobima i prema dnevnim ciklusima iznosi ca.1.000 kWh/m2. Zračenje ljeti iznosi peterestruko više nego zračenje zimi. Prosječni sunčani sati godišnje (sati direktnog sunčevog zračenja s najmanje 0,2 kW/m2)

Dobivanje struje iz sunčeve svjetlosti se naziva fotovoltaik. Gledano s fizikalnog aspekta se tu elektroni u određenim materijalima, takozvanim poluvodičima, potiču pod djelovanjem djelića svjetlosti na strujanje (pojednostavljena formulacija) Tako nastala struja se može preuzimati te nakon transformacije u odgovarajući napon i frekvenciju, koristiti kao primjerica struja za kućanstva ili se može napajati u strujnu mrežu. Fotovoltaik ćelije (solarne ćelije) mogu iskoristiti raspoloživu energiju uz stupanj korisnosti od 15-23 %.

Dobivena istosmjerna struja se preko kabela odvodi u potrošačke sisteme. Struja se ili akumulira u solarne baterije, pri čemu se električni regulator punjenja kao uklopna ili sigurnosna centrala brine za korektno punjenje akumulatora. Ili se struja dobivena iz sunca preko izmjenjivača pretvara direktno u naizmjeničnu struju, koja se na osnovu zakona o obnovljim energijama akumulira preko brojila u javnu strujnu mrežu (uređaj spojen na mrežni sustav).

Važno je međusobno usaglašavanje pojedinih komponenti fotovoltaičnog uređaja prema postojećem profilu opterećenja električnog potrošača, kako bi se osigurao visoki stupanj uštede energije. Najčešća primjena fotovoltaičnih je trenutačno na krovnim konstrukcijama privatnih stanova za proizvodnju vlastitih potreba za električnom energijom.

Ti uređaji su većinom priključeni na elektroenergetski sustav , kako bi se preko napajanja i mrežnog pogona izjednačile proizvodne oscilacije.

Ekonomičnost fotovoltaičnih uređaja raste s usporednim troškovima opskrbe strujom. Ti troškovi su visoki posebno kada se radi o novim priključcima ili najmanjim potrošačima, koji ne posjeduju neposrednu mogućnost pristupa mreži elektroenergetskog sustava - solarne elektrane.

Danas se cjenovno povoljnije solarnom strujom opskrbljuju automati za parkiranje, automati za cigarete,telefonske govornice, senzori za najavu zastoja i sl. nego što bi to bio slučaj s mrežnim napajanjem. Sljedeća mogućnost uporabe je u poljoprivredi kao npr. pojilišta za ispašu,električne ograde, provjetravanje ribnjaka, navodnjavanje, staklenici, polijevanje itd.

Već odavno se daje prednost uporabi fotovoltaika u astronautici i satelitskoj tehnici.