Ulaz za korisnike

Solarno grijanje

Solarno grijanje

Općenito solarna tehnika označava tehničku uporabu sunčeve energije: u solarnim uređajima se iz sunčeva zračenja dobiva toplina za grijanje prostora i tople vode ili električna energija. Pri tome se već prema principu rada i dobivenom obliku energije razlikuju tri različita tipa solarnih uređaja: termički solarni uređaji za solarno grijanje koji isporučuju toplinu, kao i termičke solarne elektrane ili fotovoltaik postrojenja za isporuku električne energije.

Dok su termičke solarne elektrane najsličnije uobičajenim elektranama upravo zbog svoje tehnologije i veličine postrojenja (solarno grijanje), termička (sunčevi kolektori) i fotovoltaička solarna postrojenja (Fotonaponski sustavi) mogu se koristiti u manjim okvirima za energetski štedno dobivanje topline i struje.

Termički solarni uređaji: solarno grijanje cijev puna topline

Termička solarna postrojenja se rabe za zagrijavanje vode, dakle za pripremu vode za tuširanje i kupanje, kao i za dobivanje topline za zagrijavanje prostorija (solarno grijanje). Pri tome se cijevi specijalno zaštićenog i prema natrag izoliranog kolektora izlažu sunčevom zračenju. Kroz kolektorske cijevi struji specijalna tekućina kao nositelj topline. Ona preuzima toplinu te se u zatvorenom kružnom toku pomoću crpke transportira u spremnik. Uobičajeno je toplinu odvoditi u termoizolirani kotao-spremnik, u kojem se voda za uporabu zagrijava i zadržava. Također je moguće direktno predavati toplinu vodi za uporabu, a samo višak topline odvoditi u spremnik.

U njemačkoj se termičkim solarnim uređajima – već prema regiji i uporabljenoj tehnici postrojenja-pokriva i do 60 % energetskih potreba za zagrijavanje vode. Važan sastavni dio solarnog uređaja je kolektor za preuzimanje sunčeve energije. Stvarana snaga solarnog uređaja determinirana je veličinom i profilom snage solarnog spremnika topline, od crpne stanice koja pripada solarnom kružnom toku i od solarnog regulatora, koji regulira solarni uređaj. Foto: sun-master.at