Ulaz za korisnike

Statika i projektiranje u građevini

Statika i projektiranje u građevini

Pod statikom ili građevnom statikom se podrazumijeva nauka o sigurnosti konstrukcija u građevinarstvu. Građevna statika se bavi izračunima o nosivosti dijelova zgrade .Građevna statika je za znanošću o građevnom modeliranju i znanošću o konstrukciji dio znanosti o nosivosti.

Statika se bavi, za razliku od dinamike građevine, koja je ograničena sa reakcijom zgrade kod promjenljivih opterećenja (kao što su vibracije), sa mirnim opterećenjima, koji djeluju na zgradu. Izračune i planiranja statički korektne zgrade u građevinarstvu preuzimaju inženjeri i arhitekti.

Statika zgrade označava stabilnost odnosno nestabilnost zgrade. U tu svrhu se koriste mnoge analitičke i grafičke metode, koje utvrđuju učinak vanjskih opterećenja na unutarnja naprezanja i deformacije te prijenos opterećenja od takozvane nosive strukture. Opterećenja, koja utječu na zgradu, se dijele na različita područja. Među njih spadaju neobični efekti, kao što su potresi ili požar, kao i promjenjiva opterećenja, kao što su vjetar, temperatura, fluktuacija razine vode ili snijega te stalna opterećenja, kao što su npr. vlastita težina konstrukcije zgrade.