Ulaz za korisnike

Temelji

Temelji

Temelji i njihovo ispravno postavljanje temelja imaju vrlo važan statički zadatak. Zadaća temelja je prenošenje opterećenja građevinskog objekta na podlogu i kao i ravnomjerna raspodjela tog istog opterećenja.
 
Budući da je čvrstoća tla manja od čvrstoće građevnih materijala, kao podloga svakog objekta, ispod nosivih elemenata grade se temelji koji zatim cijelo opterećenje objekta ravnomjerno raspodjeljuju. Osim toga uloga temelja je osigurati čvrstoću i stabilnost kući tijekom dugog niza godina i u slučaju malih pomicanja tla.

Prije radova iskapanja i gradnje temelja potrebno je analizirati tlo u koje se temelji postavljaju. Građevinsku je izvedbu temelja potrebno u tom slučaju prilagoditi vrsti tla i u obzir uzeti eventualnu pojavu podzemnih voda. Kad je riječ o podzemnim vodama i tlu, odnosno u nesigurnijim i nejasnim situacijama u pogledu ovih pitanja potrebno je provesti detaljnije ispitivanje tla.