Ulaz za korisnike

Termoizolacijski materijali

Termoizolacijski materijali

Podjela termoizolacijskih materijala

Prema strukturi pora se termoizolacijski materijali dijele na:

• Materijale zatvorenih ćelija
• Materijale otvorenih ćelija

U ovisnosti o uporabljenom polaznom materijalu za proizvodnju treba dosta energije. To svakako treba uzeti u obzir kod odabira termoizolacijskih materijala. Termoizolacijski materijali se razlikuju kao sintetski (umjetni) izolacijski materijali, prirodni odnosno termoizolacijski materijali slični prirodnim kao i višeslojni izolacijski materijali.

Termoizolacijski materijali imaju zadaću ograničavanja prijenosa topline kroz građevinske elemente.

Prijenos toplinske energije vrši se:

• Vodovima
• Konvekcijom
• Zračenjem

Udio toplinske vodljivosti u odnosu na prijenos topline je u pravilu dominantan. Konvekcijom odnosno strujanjem zraka unutar termoizolacijskog materijala se toplinska energija može prenositi, naročito kod laganih, vlaknenih termoizolacijskih materijala. Upravo takvi lagani, vlakneni materijali se zato ugrađuju tako da kroz njih ne postoji mogućnost strujanja kroz vanjski omotač.

Termoizolacijski materijali imaju takvu izvedbu materijala, koji između posjeduju zračne pore. Udio takvih pora iznosi kod visokoučinkovitih termoizolacijskih materijala i do 98% VOL.