Ulaz za korisnike

Tesari

Tesari

Tesari majstori tj.tesarski radovi jedan je od poslova koji se bavi gradnjom drvenih konstrukcija. Suprotno uvriježenom mišljenju, stolari nisu odgovorni samo za postavljanje drvenih greda za krovove, već su uključeni i u razne druge građevinske poslove. Osim toga, oni se mogu i prekvalificirati te dodatno obrazovati da bi jednog dana postali brodski tesari, te tada mogu sudjelovati i u brodogradnji . Za konvencionalne načine građenja, tesar je neophodan jer daje zgradi krajnju stabilnost i zaštitu od nevremena i urušavanja. Cijena rada tesara nesmje biti upitna, odbir lošeg tesara može biti skup potez
 
Što je tesaru potrebno za rad?

Tradicionalnim alatima tesara pripadaju sjekira, cirklular, pluto, stega (ručna, vertikalna, horizontalna...), odvijači, noževi... Ovi alati su neophodni za pravilnu preradu drva .
 
Koja su područja rada tesara?

  Tesari su prvenstveno odgovorni za sljedeće:
- proizvodnja, montaža i popravak dijelova zgrada ( krovovi, balkoni, trijemovi, itd. )
- planiranje i postavljanje krovnih greda
- izgradnja montažnih kuća od drva
- postavljanje podova, stropova i drvenih stepenica
- toplinska i zvučna izolacija
- zaštita od vlage Foto: © 2014 Würth.de

http://cijene-gradjevinskih-radova.blogspot.com

Cjene rada tesara

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos

Izrada dvostrane oplate za temelje. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

65,00

65,00 kn

Izrada dvostrane oplate nadtemeljnih zidova. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

65,00

65,00 kn

Izrada dvostrane oplate za AB zidove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

75,00

75,00 kn

Izrada oplate za AB ploču - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

85,00

85,00 kn

Izrada trostrane oplate za AB grede - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

95,00

95,00 kn

Izrada četverostrane oplate za AB stupove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

95,00

95,00 kn

Izrada dvostrane oplate za AB horizontalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

70,00

70,00 kn

Izrada dvostrane oplate za AB vertikalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

70,00

70,00 kn

Izrada oplate za AB stubište. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

170,00

170,00 kn

Izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog, trostrešnog i četverostrešnog krovišta iz piljene drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na prijenosu i izradi.

m3

1,00

3200,00

3200,00 kn

Opšivanje krovne kose plohe daskama d=24mm (daskanje) i pokrivanje jednim slojem obične ljepenke s odgovarajućim preklopom. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

83,00

83,00 kn

Opšivanje istaka krova obrađenom drvenom oplatom na pero i utor. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

145,00

145,00 kn

Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm za biber crijep. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

38,00

38,00 kn

Dodatno letvanje u poprečnom smjeru (kontraletve) drvenim letvama 5/8 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

18,00

18,00 kn

Izrada fasadne skele.

m2

1,00

14,00

14,00 kn

http://troskovnik-gradjevinskih-radova.blogspot.com

------------------------------------------------------------------------------------------------

Srodne teme: