Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Tesarski radovi, tesari

Tesarski radovi, tesari

Tesarske radove  obavljaju tesari koji obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije. To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, cesta, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada.

Tesari obrađuju drvo, izrađuju skele, oplate i razne građevne konstrukcije.

To su uglavnom drvene konstrukcije pri gradnji mostova, cesta, brodova, tvorničkih hala i različitih zgrada. Pretežit dio posla na zgradama čini izradba krovnih konstrukcija (podloga za krovne pokrivače).

Nakon što odrede radni zadatak, tesari na temelju tehničko-tehnološke dokumentacije odabiru potrebne materijale, alate i strojeve. U prvom redu pripremaju konstrukcijske elemente, koje zatim spajaju u jedinstvene cjeline. Pri tomu je važno da posao bude dobro isplaniran te da mjerenje i obilježavanje elemenata bude precizno. Elemente spajaju u cjeline uglavnom čavlima, vijcima i metalnim okovima. U radu se služe raznim materijalima. Najčešći to su drvo, kovine, plastika i drugi zamjenski materijali. U pripremnoj radnoj fazi tesari rabe razne strojeve za obradbu drva, kao što su pile, blanjalice, brusilice i bušilice.

Budući da tesari izrađuju konstrukcije koje su bitne za stabilnost i sigurnost određenih građevina i ljudi koji na njima rade, libelama, viskovima i drugim mjernim instrumentima prijeko je potrebno stalno nadzirati kakvoću napravljenoga. U te poslove ulazi i izradba skela (privremenih konstrukcija) kojima se osiguravaju radnici koji rade na visini, poput njih samih. Tesari najčešće izrađuju velike i zamršene konstrukcije, i to najprije u dijelovima, koje potom spajaju u cjeline. Dio poslova mogu obavljati na tlu, a najveći dio izvode na visini. Od tesara koji rade u obrtništvu zahtijeva se i izradba tehničke dokumentacije, troškovnika i određivanje proizvodnih cijena.

Izvor: mrav.ffzg.hr/zanimanja

Cijene tesarskih radova i tesara

Stavka

Jed.mjera -

 Količina -

 Jed.cijena -

Iznos

Izrada dvostrane oplate za temelje. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

65,00

65,00 kn

Izrada dvostrane oplate nadtemeljnih zidova. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

65,00

65,00 kn

Izrada dvostrane oplate za AB zidove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

75,00

75,00 kn

Izrada oplate za AB ploču - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

85,00

85,00 kn

Izrada trostrane oplate za AB grede - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

95,00

95,00 kn

Izrada četverostrane oplate za AB stupove - glatka. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

95,00

95,00 kn

Izrada dvostrane oplate za AB horizontalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

70,00

70,00 kn

Izrada dvostrane oplate za AB vertikalne serklaže. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

70,00

70,00 kn

Izrada oplate za AB stubište. U cijenu uključena dobava, montaža i demontaža oplate.

m2

1,00

170,00

170,00 kn

Izrada drvene krovne konstrukcije dvostrešnog, trostrešnog i četverostrešnog krovišta iz piljene drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na prijenosu i izradi.

m3

1,00

3200,00

3200,00 kn

Opšivanje krovne kose plohe daskama d=24mm (daskanje) i pokrivanje jednim slojem obične ljepenke s odgovarajućim preklopom. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

83,00

83,00 kn

Opšivanje istaka krova obrađenom drvenom oplatom na pero i utor. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

145,00

145,00 kn

Letvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 3/5 cm za biber crijep. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

38,00

38,00 kn

Dodatno letvanje u poprečnom smjeru (kontraletve) drvenim letvama 5/8 cm. U cijenu uključeni rad i materijal.

m2

1,00

18,00

18,00 kn

Izrada fasadne skele.

m2

1,00

14,00

14,00 kn

Članci

Još članaka ...