Ulaz za korisnike
ALATNIČARSKA RADIONICA STANIĆ IGOR
Tvrtka

ALATNIČARSKA RADIONICA STANIĆ IGOR

Alati za metal

Izrada alata, Elektroerozija žicom, Alatničarska radionica, Tokarenje i bušenje, Tokarenje, Proizvodnja kliješta za stiskanje telefonskih utikača, Proizvodnja kliješta za stiskanje kabelskih stopica, Proizvodnja alata, Izrada alata, specijalna izrada, Izrada alata za savijanje i probijanje limova

Teme