Ulaz za korisnike
Argumentum poslovno savjetovanje
Tvrtka

Argumentum poslovno savjetovanje

- savjeti pri transakcijama nekretnina

- etažiranje nekretnine: savjeti

- savjeti vezani za porezne obveze sudionika u prometu nekretnina

- savjeti vezani za građevinsko – tehničku regulativu

- kako kupiti-prodati nekretninu; savjeti od procjene do kupnje-prodaje

- nekretnine

- zemljišnoknjižne uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe, savjeti

Argumentum“obrt za poslovno savjetovanje, Zagreb, Nehajska 48, obavlja svoje poslovanje od 01.06.2007.godine, a temeljem Rješenja gradskog ureda za gospodarstvo-odjela za upravno pravne poslove Klasa: UP/I 311-02/07-02/407, URBR: 251-09-05/112-07-4 od 22.05.2007.godine.

Djelatnost obrta: Poslovanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru – Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem – Promidžba (reklama i propaganda) – Prevoditeljske djelatnosti – Poslovno posredništvo – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja.

Glavni i odgovorni nositelj poslova vezanih za poslovanje nekretninama, savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem te poslovnim posredništvom je Stevo Karaica, dipl.oec. ujedno i agent za posredovanje u prometu nekretnina (Uvjerenje i Potvrda o položenom stručnom ispitu HGK od 15.07.2008.godine). Na učilištima je držao predavanja iz teorije rizika u poslovanju i izrade Poslovnih planova.

Stevo Karaica autor je knjige „Vodič za razumijevanje nekretnina“, pisane na jednostavan i prihvatljiv način za građane kako bi stekli temeljne spoznaje o nekretnini, porezu, gradnji te ugovorima, ovrsi i dr.

U području poslovanja nekretninama poslovno smo povezani sa specijalistima pojedinih područja (sudski vještak za građevinarstvo, javni bilježnik i odvjetnička kancelarija).

Posebno napominjemo da ne dajemo neovlašteno pružanje pravne pomoći što podrazumijeva pravno zastupanje drugih (pred sudovima ili drugim tijelima), te sastavljanjem i podnošenjem tužbi, žalbi i drugih podnesaka u tuđe ime.

Iskustvom u poslovanju nekretninama rješavamo pravnu, poreznu i investicijsku problematiku u prometu nekretnina. Spremni smo vam pružiti kompletan konzalting i optimalne informacije. Obratite nam se s povjerenjem!

- savjeti pri transakcijama nekretnina

- etažiranje nekretnine: savjeti

- savjeti vezani za porezne obveze sudionika u prometu nekretnina

- savjeti vezani za građevinsko – tehničku regulativu

- kako kupiti-prodati nekretninu; savjeti od procjene do kupnje-prodaje

- nekretnine

- zemljišnoknjižne uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe, savjeti

- savjeti pri transakcijama nekretnina

- etažiranje nekretnine: savjeti

- savjeti vezani za porezne obveze sudionika u prometu nekretnina

- savjeti vezani za građevinsko – tehničku regulativu

- kako kupiti-prodati nekretninu; savjeti od procjene do kupnje-prodaje

- nekretnine

- zemljišnoknjižne uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe, savjeti

Teme