Ulaz za korisnike
BELMET 97
Tvrtka

BELMET 97

Mjerni uređaji vlažnosti zraka i temperature , Alati za instalacije i instalacijske radove

Zvukomjeri, Zaštitni uređaj za TV/radio sisteme, Zračna temperaturna sonda, Volt/mA kalibrator, Visokonaponske sonde, Ventili za zaštitu tlačnih modula od preopterećenja, Usluge u mjernoj tehnici, Uronjiva temperaturna sonda, Uređaji i sustavi za termografiju, Umjeravanje etalona, Ubodne temperaturne sonde, Trofazni analizator kvalitete električne energije, Tragači kabela i cijevi, Torbica za strujna kliješta, Torbica za ispitivače napona, Tlačni moduli, Tipno ispitivanje mjerila, Termovizijske kamere, Termovizija, Termopar kalibrator, Termografičko mjerenje, Temperaturni kalibratori, Temperaturne sonde, Temperaturna sonda s obujmicom za cijevi, Strujni svitak za mjerenje AC struje, Strujne sonde, Strujna kliješta za mjerenje izmjenične struje, Strujna kliješta za mjerenje AC/DC struje sa Hall senzorom, Strujna kliješta za mjerenje AC/DC struje, Strujna kliješta za mjerenje AC struje, Sonda za mjerenje ugljičnog monoksida, Servis mjernih uređaja, Ručni osciloskopi, Ručna tlačna pumpa, RTD kalibrator, Procesni kalibratori, Prijenosni osciloskopi, Površinska temperaturna sonda, Popravci i kalibracije mjernih uređaja, Ovjeravanje mjerila, Optički i akustički ispitivači napona i neprekinutosti, Oprema za Scopemetre, Oprema za procesne kalibratore, Oprema za multimetre, Niskotlačna ručna pumpa, Naponska sonda, Naponska diferencijalna sonda, Mjerni instrumenti, električni, Mjerni instrumenti za neelektrične veličine, Mjerni instrumenti za električne veličine, Mjerne vezice, Mjerna tehnika, Mjerna elektronika, Meteorološki instrumenti, Lokatori kabela, Krokodil hvataljke s velikim čeljustima, Krokodil hvataljke, Konzalting za termografiju, Kontrola kvalitete infracrvenom termografijom, Kalibratori tlaka, Kalibratori petlje, Jednofazni analizator kvalitete napona, Jednofazni analizator kvalitete električne energije, Izolirane ubodne hvataljke, Iznajmljivanje elektroničkih mjernih instrumenata, Ispitne pipalice za elektroniku, Ispitivanje sukladnosti mjerila, Ispitivanje ispravnosti mjerila, Ispitivanje elektroinstalacija, Ispitivači napona i redosljeda faza, Ispitivač napona, Ispitivač kvalitete zraka, Ispitivač elektroinstalacija, Inženjering za infracrvenu termografiju, Instrumenti za mjerenje statičkog elektriciteta, Instrumenti za mjerenje otpora izolacije, Infracrvena termografska mjerenja, Infracrvena termografija, Industrijski kalibratori, Indikator prisutnosti i redoslijeda faza, Hvataljke za debele vodiče i sabirnice, Hidraulična test pumpa, Električni indikatori - duspoli, Dvokanalni prijenosni osciloskop, Digitalni ručni termometar, Digitalni multimetri, Digitalni mjerni instrumenti, Cijev za spajanje hidraulične test pumpe sa tlačnim modulom, Brojači okretaja, Beskontaktno mjerenje temperature, Beskontaktni laserski IC termometar, Beskontaktni indikator redoslijeda faza i smjera vrtnje motora, Analizatori kvalitete električne energije - Loggeri, Analizatori kvalitete električne energije, Višepolni varistorski odvodnik prenapona, Višepolni kombinirani odvodnici struje munje i prenapona, Varistorski odvodnik prenapona, Uspoređivači faza, Uređaj za mjerenje, analiza i monitoring emisije dimnih plinova, Uređaj za mjerenje opterećenja i različitih sila naprezanja, Uređaj za mjerenje intenziteta svjetlosti sa spektralnom (boja) i kosinusnom (kut upada) korekcijom, Uređaj za mjerenje i analizu sastava ispušnih plinova motornih vozila, Uređaj za mjerenje i analizu sastava dimnih plinova, Uklopne motke, Tragači parica/kabela, Termometri, Termohigrometri, Razvodna letva (produžni kabl )s prenaponskom zaštitom i filtrom, Oprema za kratkospajanje i uzemljivanje, Odvodnik struje munje, Odvodnik prenapona - utičnica, Odvodnik prenapona - adapter/utičnica, Odvodnik prenapona, Namjenski instrument za mjerenje impedancije petlje u kvaru i kratkospojne petlje, Namjenski instrument za ispitivanje FID sklopke, Multimetri, Mjerači EM zračenja, Mjerači dimnih plinova, Mjerači broja okretaja, Luksmetri, LAN Testeri, LAN Analizatori, Koordinirani odvodnik struje munje, Kompleti za čišćenje pod naponom, Kombinirani odvodnik struje munje i odvodnik prenapona za telekomunikacijske linije, Kombinirani odvodnik prenapona za zaštitu telefonskih i faks uređaja sa RJ11 konektorom, Kombinirani odvodnik prenapona za zaštitu ISDN telefonskih i faks uređaja s RJ45 konektorom, Kombinirani odvodnik prenapona za LAN, Kliješta za umetanje i vađenje osigurača, Kliješta za osigurače, Izolacijske motke za uklapanje i isklapanje rastavljača, Instrumenti za mjerenje tlaka, Digitalni ručni termo-higrometri, Digitalni ručni termo-higrometar sa fiksnom sondom na kabelu, Digitalni ručni stroboskopski mjerač broja okretaja, Digitalni ručni kontaktni/beskontaktni mjerač broja okretaja, Digitalni ručni instrument za mjerenje ukupnog i diferencijalnog tlaka, Digitalni ručni higrometar za mjerenje vlage drveta i građevnog materijala, Digitalni ručni anemometar sa fiksnom sondom na kabelu, Digitalni ručni anemometar sa dva ulaza, Digitalni instrument za provjeru ispravnosti i sigurnosti niskonaponskih elektroinstalacij, Digitalni instrument za mjerenje električnog i magnetnog polja, Beskontaktni indikatori napona, Anemometri, Analogni instrument za mjerenje otpora izolacije, Instrumenti za mjerenje temperature, Instrumenti za mjerenje plinova u zraku, Instrument za provjeravanje sigurnosti električnih strojeva, prijenosnih električnih uređaja, sklopnih blokova i ostalih električnih aparata, Instrument za mjerenje vibracija, Instrument za mjerenje sistema uzemljenja i gromobranskih instalacija, Instrument za mjerenje otpora izolacije, Instrument za kompletnu analizu i certifikaciju LAN kabela, Instrument za ispitivanje dielektrične čvrstoće, Instrument za detekciju i mjerenje koncentracije CO2, Instrument za detekciju i mjerenje koncentracije CO, Instrument za detekciju i mjerenje koncentracije CH4, Industrijski digitalni ručni kontaktni/beskontaktni mjerač broja okretaja, Indikatori napona, Indikatori DC napona, Fiber (optički) testeri, Dvopolni varistorski odvodnik prenapona, Dinamometri, Digitalni zvukomjer, Digitalni stolni/zidni termo-higrometar, Ispitni uređaji za elektromotore, Elektroinstalacijska oprema, Alati za elektroinstalacije, Alati za električare

Teme