Ulaz za korisnike
BIGDOM INŽENJERING
Tvrtka

BIGDOM INŽENJERING

Uređaji za protupožarnu zaštitu , Zaštitna sredstva i oprema za zaštitu na radu, HTZ oprema, Instalateri protupožarne zaštite, Protupožarna zaštita • Zaštita od vatre, požara i dima

Izrada pravilnika zaštite na radu, Izrada plana zaštite od požara (elaborat), Crijeva za visoki i vrlo visoki tlak, Aparati za gašenje požara, Zaštitna sredstva i oprema za zaštitu na radu, Umjeravanje mjerila tlaka, Sudsko vještačenje, Servisiranje i umjeravanje manometara, Servis protupožarnih aparata, Servis i ispitivanje sigurnosnih ventila, Servis i ispitivanje posuda pod tlakom, Protupožarni uređaji, Protupožarni aparati, Protupožarna oprema, Prenosivi aparati za gašenje požara, ručni aparati za gašenje požara, Oprema za zaštitu na radu, Obuka zaposlenika za gašenje požara, Manometri, Manometar, Izrada pravilnika zaštite od požara

Teme