Ulaz za korisnike
BOR - PLASTIKA
Tvrtka

BOR - PLASTIKA

Dogradnja bazena , Revizijski okviri , Bazeni za plivanje, Izgradnja i održavanje bazena i fontana, Okna • Poklopci, Prihvatne posude • Spremnici, Filteri , Strojevi i oprema za zaštitu okoliša • Uređaji i oprema za pročišćavanje

Postrojenja za pročišćavanje ulja, Postrojenja za pročišćavanje procesne vode, Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, za praonice vozila, Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, za mljekarsku industriju, Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, mehanička, Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, biološka, Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, Postrojenja za pročišćavanje ispusnog zraka, fizčko-kemijska, Postrojenja za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, Postrojenja za pročišćavanja dimnih plinova, Postrojenja za obradu otpadnih voda za praonice automobila, Postrojenja za obradu otpadnih voda, Postrojenja za obradu otpadne vode za praonice vozila, Postrojenja za čišćenje otpadnih voda u mesnoj industriji, Postrojenja za biološku obradu otpadnih voda, Postojenja za biofiltriranje, Plivački bazeni s pretokom vode, Plastični spremnici, zavareni, Oprema za obradu otpadnih voda iz klaonica, Modularna postrojenja za pročišćavanje, Mikrofiltracijski sistemi, Metode pročišćavanja otpadnih voda, Laboratorijske kade, Uređaji za iskorištavanje kišnice, Uređaji i pribor za bazene za plivanje, Uređaj za protustrujno plivanje, Ugradnja bazena, Šahtovi (okna) od plastike, Šahte (okna) od plastike, Svjetiljke za fontane, bazene i pribor, Svjetiljke za fontane i bazene, Sredstva za dezinfekciju bazena za plivanje, Sredstva za čišćenje bazena za plivanje, Spremnici za tekućine, Spremnici za prehrambenu industriju, Spremnici za kemijsku industriju, Skladišni spremnici, skladišni rezervoari, Skladišni spremnici za destilate, Septičke jame, od poliestera, Separatori ulja sa sorpcijskim filtrom, Separatori ulja s koalescentnim filtrom, Separatori ulja s gravitacijskim filtrom, Separatori ulja, Separatori masti s automatskim čišćenjem, Separatori masti, Separatori lakih tekućina, Robot za čišćenje bazena, Revizijska okna, Recikliranje ljepila i boje iz otpadnih voda, Reciklirajući uređaj za čišćenje otpadnih voda od ulja, Zbrinjavanje reprodukcijskih kemikalija, Zbrinjavanje rabljenog ulja, uljnih filtera, bačvi, Zbrinjavanje plastike, Zbrinjavanje otpadnih masnoća, Zbrinjavanje otpada nastalog u offset tiskanju, Zbrinjavanje mješavina ulje-voda, emulzija, Zbrinjavanje medicinskog otpada (infektivni, kemijski, farmaceutski), Zbrinjavanje limenki za boje i lakove, Zbrinjavanje kemikalija, Zbrinjavanje boja, lakova i ambalaže, Zaštićivanje obala, Hladni odmašćivači za uklanjanje teških ostataka dizel i ostalih ulja, Reaktor za kontinuirano čišćenje otpadnih voda od ulja, Reaktor sa plutajućim filtrom za čišćenje otpadnih voda od ulja, Pumpna postrojenja za otpadne vode, Pumpe za bazene za plivanje, Pročišćivanje otpadnih voda, Pribor za svjetiljke za fontane i bazene, Prepumpna okna, Polietilenski spremnici, Podvodna rasvjeta, Oprema za bazene za plivanje, Oprema za autopraonice, Masažne kade, Kuglasti i valjkasti spremnici za plinovite/tekuće industrijske medije, Kanalizacijska okna, Hidromasažne kade, Filtracijske pumpe za bazene, Filteri za bazene za plivanje, Elementi za revizona okna i kanale, Diskontinuirani uređaj za čišćenje otpadnih voda od ulja, Cirkulacijske pumpe za bazenske filter-uređaje, Bioreaktor za čišćenje otpadnih voda od ulja, Biološki pročistaći sanitarno-fekalnih otpadnih voda, Bazenska tehnika, Bazenska oprema, Bazeni, fontane, bazenska oprema, bazen, Bazeni za plivanje od poliesterske smole armirane staklenim vlaknima, Bazeni za plivanje, Uređaji za autopraonice, Uređaji za biološko pročišćavanje kućnih otpadnih voda, SBR, Zbrinjavanje otpadnih voda, Vodomjerna okna ( šahte ), od poliestera, Visokoefikasni filteri za filtriranje zraka, Uređenje odvođenja na uređajima za pročišćavanje, Uređaji, spremnici, kotlovi za kemijsku industriju, Uređaji za taloženje fosfata postrojenja za pročišćavanje, Uređaji za pročišćavanje i ovlaživanje zraka vodenim mlazom, Uređaji za mikrofiltraciju, Uređaji za korištenje kišnice, Sustavi za pročišćavanje zraka, Sustavi za pročišćavanje otpadnih voda, Spremnici za zadržavanje kišnice, Spremnici za lož ulje, za kućanstva, Specijalni obložni materijali za postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, Separatori za ulja, Rezervoari za vino i mošt, Rezervoari, Recikliranje otpadne vode za pranje, u autopraonicama, Reaktori za isparavanje kod postrojenja za pročišćavanje, Proizvodi za pročišćavanje vode, Pročišćavajući i odzračavajući sustavi za urede i stambene kuće, Precipitati i flokulanti za pročišćavanje vode, Postupak filtriranja ispušnog zraka, Postrojenje za čišćenje emulzije, Postrojenja za recikliranje otpadnih voda, Postrojenja za pročišćavanje vode, fizičko-kemijska, Bazeni za plivače, Bazeni za neplivače, Bazeni sa skimmerom, Bazeni sa preljevom, Whirlpool, Vodonepropusne septičke jame, Vodomjerna okna, Uređaji, spremnici i kotlovi za prehrambenu industriju, Uređaji za pročišćavanje plinova, Uređaji za pročišćavanje gradskih i industrijskih otpadnih voda, Uređaji za obradu bazenske vode, Konzalting za otpadne vode, Koalescentni odjeljivač, Jame za sakupljanje otpadne vode, Izrada i ugradnja eko pročišćivača otpadnih voda, Inženjering za biofiltere za pročišćavanje otpadnog zraka, Biološka postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, Biofilteri za pročišćavanje ispušnog zraka, Bazeni za plivanje, montažni, Bazeni od polipropilena, Bazeni od poliestera armiranog staklenim vlaknima (kompozitni materijal), Bazeni, Automatika za doziranje kemikalija u bazen, Aparati za čišćenje dna bazena za plivanje, Alarmni uređaji za separatore ulja i masti, Akumulacija oborinske vode, Za zaštitu okoliša, uređaji i oprema za pročišćavanje, Uređaji za pročišćavanje voda, Pročišćavanje pitkih i otpadnih voda, Pročišćavanje otpadnih voda, Pročišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda, Oprema za pročišćavanje voda, Biološki pročistači otpadnih voda

Teme