Ulaz za korisnike
BUILD PROTECT
Tvrtka

BUILD PROTECT

Projektiranje protupožarnih sustava, Zvučna izolacija na tehničkim postrojenjima , Akustika • Akustičar, Zaštitna sredstva i oprema za zaštitu na radu, HTZ oprema

Osposobljavanja radnika za rad na siguran način, Mjerenje zvučne izolacije građevina, Mjerenje buke i zvučne izolacije građevina, Mjerenje buke, Konzalting za zaštitu od požara, Konzalting, Izrada studija i elaborata za zaštitu od požara, Izrada studija i elaborata za zaštitu na radu, Izrada prostornih studija i elaborata, Izrada procjena opasnosti, Izrada plana zaštite od požara (elaborat), Izdavanje atesta za buku, Ispitivanje primjene zakona o sigurnosti na radu, Ispitivanje prema propisima zaštite na radu, Ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, Zvučne izolacije za radna mjesta, Software za zaštitu i sigurnost na radu

Teme