Ulaz za korisnike
CESTE RIJEKA
Tvrtka

CESTE RIJEKA

Izrada ceste, puteva, prilaza, Prilazne ceste • Putevi i staze, Radovi na ozelenjavanju krajolika, Ceste • Prilazni putevi • Parkirna mjesta, Niskogradnje , Postavljanje tlačnih cjevovoda za plin, vodu i otpadne vode • Komunalni radovi, Cestogradnja

Zimsko održavanje cesta (zimska služba), Uklanjanje kamenja i odrona, Saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta, Popravak prometnih znakova, Održavanje opreme ceste, Održavanje mostova i tunela, Održavanje cesta i ulica, Održavanje cesta i objekata u zimskom razdoblju, Obnavljanje i zamjena kolničke konstrukcije, Niskogradnja, Košnja trave i održavanje zelenila, Izgradnja cesta, Građenje i održavanje cesta, Gradnja cesta, asfaltiranje, Gradnja cesta

Teme