Ulaz za korisnike
CHROMOS - BOJE I LAKOVI d.d.
Tvrtka

CHROMOS - BOJE I LAKOVI d.d.

Impregnacije, Boje za beton, Zaštita premazivanjem, Grundiranje , Lakovi, Impregniranje • Zaštita od korozije, Ljepilo, Osnovna zaštita zida, Slojevi za izjednačavanje , Boje za vanjske zidove • Boje za fasade, Premazi za zaštitu od korozije , Mase za fugiranje • Mase za fuge • Brtvljenje fuga, Boje za unutarnje zidove, Silikoni, Mort za žbukanje , Boje za metal, Konstrukcije fuga , Lazure , Žbuke, Boje za drvo, Premazi , Sredstva za zaštitu drveta, Lazure

Žbuke za strojno žbukanje, Žbuke i ljepila, Žbuke, Žbuka, suha žbuka, Žbuka, mort, vapno, žbuke, Žbuka za saniranje za ručnu i strojnu obradu, vodoodbojna, Žbuka za popravljanje, Zidne i stropne boje, Elastično ljepilo za slaboupojnu keramiku, Elastična ljepila i materijali za brtvljenje, od modificiranih silana (MS), Ekološki proizvodi eko boje, Ekološke boje, Disperzivne boje, Dekorativni kitovi, Dekorativna žbuka, boje svijetlog kamena, Cementno vapnene žbuke, Cementna žbuka, Cementna vodoodbojna žbuka za ručno i strojno nanošenje, Cement boje, Brzostežuće ljepilo za drvo, Boje za zgrade, Boje za zaštitu od korozije, Boje za unutarnje uređenje, Boje za radijatore, Boje za označavanje cesta, Boje za interijere, Boje za horizontalnu cestovnu signalizaciju, Boje za hobi, Boje za građevine, Boje za fasade, boje za eksterijere, Boje za drvo, vanjske, Boje za ceste, Boje za brodove, Boje za beton, tekuće, Boje otporne na visoku temperaturu, Boje i lakovi za drvo i metal, Boje i lakovi za drvo, Boje i lakovi otporni na toplinu, Boje i lakovi, Boje, Boja za krovopokrivačku žbuku, Završne žbuke, Zaštitni lakovi, Zaštitne boje za građevine, Zaštitne boje i premazi, Zaštitna sredstva za drvo, Vodootporno ljepilo za drvo, Vodene boje, Vlagonepropusni premazi, Vatrozaštitna špricana žbuka, Vatrostalna žbuka, Unutrašnje boje, Univerzalna impregnacija, Uljane boje, Termoizolacijska žbuka, Termo žbuka, Temeljni premazi ( grundiranje ), Temeljne boje za drvo, Temeljna boja za metal, Emulzije i impregnacije, Stručnjaci za boje i lakove, Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni, Sredstvo za spriječavanje zidne plijesni, Sredstva za zaštitu materijala i impregnaciju, Sredstva za impregniranje, Specijalni lakovi, Siloxan žbuka, Silikonske boje, Silikonska žbuka, Silikonska impregnacija, Silikonska fasadna boja, Silikatne fasadne boje, Silikatne boje, Silikatna žbuka, Sanitarni silikonski kit, Sanirajuće vanjske i unutarnja žbuke, Sanacijska žbuka, Repaturni kit, Razrjeđivači za lakove, Protupožarne boje, Prirodne boje, ekološke boje, Premazi za zaštitu od plijesni, Pomoćna sredstva za lakove i boje, Poliesterski kitovi, Paropropusna impregnacija za učvršćivanje mineralnih podloga, Nitro završne boje, Nitro transparentna boja, Nitro temeljni bezbojni lak, Nitro temeljne boje, Nitro temeljna boja, Nitro razrjeđivač, Nitro bezbojni lak visokog sjaja, Nitro bezbojni lak srednjeg sjaja, Nitro bezbojni lak niskog sjaja, Mineralna žbuka, Materijali za impregniranje zidova, Materijali za impregniranje površina, za građevinarstvo, Mase za izravnavanje zidova (gletanje), Mase za izravnavanje podova, Mase za izravnavanje, Mase za fugiranje i brtvljenje, brtveni materijali, Mase za fugiranje, Ljepilo za pločice, Ljepilo za keramiku, Ljepilo za drvo, Ljepila za podne pločice, mase za fugiranje, Ljepila za keramiku i kamen, Ljepila za keramičke pločice, Ljepila za drvo, Lazurne boje, Lazurna boja za zaštitu i dekoraciju drva, Lakovi, otporni na visoke temperature, Lakovi, lak boje, industrijski lakovi, Lakovi za parkete, Lakovi za parket, Lakovi za namještaj, Lakovi za metal, Lakovi za građevine, Lakovi za drvo, Lakovi za čamce, Lakovi i bajcovi za drvo, Lak boje za zaštitu stolarije, Lak boje, Krovne boje, boje za betonske crjepove, Kitovi za zidove, Kitovi za drvo, Kitovi, Kit za dekorativnu obradu unutrašnjih zidnih površina, Izolacijska žbuka, izolacijski mort, Industrijski lakovi, Industrijske boje, Impregnacije, Impregnacija metala, Hidroizolacijska žbuka, Građevinsko ljepilo s mineralnim aditivima, Građevinsko ljepilo, Građevinske boje, Građevinska ljepila i kitovi, Fungicidni premazi, Folije, boje i lakovi za zaštitu od sunca, Fine žbuke, Fasadne impregnacije, Fasadne boje, Fasadna boja, Epoxidni program ljepila i masa za fugiranje., Boja za fasade, Boja za beton, Antikorozivne boje i lakovi, Antikorozivne boje, Akrilne fasadne boje, Akrilne boje

Teme